Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 3 januari 2011

Be för Sverige 2011

Med tanke på videon jag lade upp förrförra veckan, finns en annan onådd folkgrupp vi behöver be för och nå ut till som har ett skrikande behov av Evangelium - svenskarna. Det finns en populär sång om varför vi ska be för sverige och räknar upp eländen som hemlöshet, skilsmässa, utsatta barn, korruption, våld i samhället, osv. Det här är inte den främsta och viktigaste anledningen till varför vi ska be för Sverige. Oavsett om många i detta liv har det dåligt, är deprimerade, olyckliga, eller om många har det bra och bekymmerfritt, tak över huvudet, mat för dagen, kläder på kroppen, så är de flesta av svenskarna på väg till en evighet i Helvetet - den brinnande ugnen där man ska gråta och skära tänder! (Matt 13:50) Där man får dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare, plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet, där röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter och de ingen ro eller vila har, vare sig dag eller natt! (Upp 14:9-11)

Dagens s k församlingar skickar visserligen missionärer till andra länder, men verkar inte bry sig mycket om sina landsmän eller ens de som besöker mötena. Inte ens de som finns rakt framför näsan på dem, får höra Evangeliet. Vad de missionärer man skickar till utlandet predikar för budskap när de inte sysslar med vanligt hjälparbete vågar jag inte ha för höga förhoppningar om av denna orsak tyvärr, heller. Det finns i alla fall här i Sverige förkunnare som har hundratals människors uppmärksamhet 45 minuter varje söndag men tycker det är viktigare att underhålla, berätta några öronkittlande betraktelser och filosofi med lösryckta bibelverser påklistrade, än att troget berätta det budskap som kan frälsa deras själar från Helvetet. Tragiskt när de ändå pratar om att nå de onådda folken med Evangelium som om det inte är fallet med dem själva.

Jag kommer att tänka på Lukas 12:47-48: Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. [...] Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

Lukas 12:47-48 gäller oss särskilt. Vi som verkligen vet vad Evangeliet är. Vi får inte sitta inne med det. Jag har tyvärr inte hundratals ofrälsta människors uppmärksamhet 45 minuter varje söndag men något har jag. Gatan, Internet, och godhetstestet är något. En vanlig person, som t ex ställer sig på gatan och delar ut traktater kan nå fler förlorade med Evangelium på en dag än vilken "kyrka" som helst på ett helt år. (Ingen större bedrift däremot eftersom "kyrkorna" inte har Evangeliet.)

Här är lite siffror att be för. Såhär många har gjort igenom godhetstestet och tydligt fått Evangeliet utlagt på svenska senaste två åren (statistik från en räknare på sista sidan av godhetstestet som visar unika besökare, klicka för att förstora bilden:)

Det blir sammanlagt 1 015 st.
Sedan har jag delat ut ungefär 6 500 traktater och vittnat personligen för en del som jag inte räknat. Kanske 20-30 stycken. En droppe i havet av 9 302 123 svenskar. Jag vågar inte ta för givet att många är frälsta alls, tyvärr. Jag är bekymrad över det så jag säger inte det som en översittare eller något. Evangeliet finns knappt någonstans i denna mörka tid. Vi måste av kärlek se sanningen i vitögat. Jesus är tydlig i Luk 13:22-30, Matt 7:13-14, att många är på väg till Helvetet. Vi får inte försöka vifta bort denna obehagliga sanning utan fortsätta framåt och försöka nå alla de som är förlorade.

Siffrorna ovan är bara vad jag vet, det finns ju lyckligtvis fler, men få, som sprider det sanna Evangeliet i Sverige som jag känner till, men jag har inte siffrorna på det. Hur som helst, be för det här. Jag känner inte till hur många som blivit omvända men jag ber att det finns många som jag inte vet! Och jag litar på Gud, går ut i lydnad, och har full förtröstan till att Evangeliet är Guds kraft som frälser, allt är Hans verk. Man är en del i något som Han gör, någon planterar, någon vattnar, Gud ger växten.

Jag lägger inte upp detta för att skryta - senaste halvåret skäms jag över hur lite jag varit ute och evangeliserat. Som Paulus skriver i 1 Kor 9:16: Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium!
Vad som också behövs är sanna bibliska församlingar i Sverige så att kristna kan gå nånstans och uppmuntra varandra och byggas upp, få undervisning, osv. Om någon omvänder sig kan vi inte hänvisa dem till de befintliga avfälliga "församlingarna" som inte lägger ut Guds Ord för att bygga upp församlingen utan bara är ute efter att underhålla syndare och tillgodose dem. Och vi kan inte gå dit själva heller. Jag känner bara till några enstaka i landet som jag verkligen skulle kalla församling. Kontakta mig för info. I Göteborg är vi en liten grupp.