Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 25 januari 2011

Jesus och publikanerna

Den bibelberättelse där Jesus umgicks med syndare och publikaner används mycket för att stödja den sökarvänlighet som man har i dagens "sökarvänliga kyrkor." Innan jag lämnade den som jag var med i, gick jag till dess söndagförmiddagsmöten under drygt ett år och under detta år hade man säkert minst 3 predikningar om denna berättelse med samma tillämpning.

Förståelsen man ger av texten är, att eftersom Jesus umgicks med syndare, och blev kritiserad för det, så ska man bjuda in icke-troende i församlingsgemenskapen genom söndagförmiddagsgudstjänsten. Man ska tillgodose dem, det ska vara gemytligt och trevligt för dem. Och de som skulle våga kritisera är fariseer. Men vad säger egentligen texten?
När Jesus sedan gick ut, såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig!" Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom. Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem, där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: "Varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare?" Jesus svarade dem: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare." (Luk 5:27-32)
Alltså:

Jesus gick ut. Han hade inte skickat en inbjudan till publikanerna att komma in i kyrkan. Kyrkbyggnader fanns inte ens på den tiden. Jesu missionsbefallning lyder ju: Gå ut! Detta är vad vi ska göra. Gå ut till människor, där de finns, på deras villkor, vid tullhuset, på gator, torg, Internet. Inte bjuda in folk i kyrkan där vi är i trygghet på hemmaplan.

Jesus såg publikanen Levi. Tänk lite på det här bara. Att Jesus ser en lär inte nödvändigtvis alltid vara en särskilt behaglig upplevelse. Inte alltid en förstående blick, eller en förbarmande blick. Inte heller en blick där Han ser just den enstaka individen som speciell, särskild, med den längtan och potential som finns i hennes liv, som man målar upp det i din "sökarvänliga kyrka". Tvärt om! Hans ögon var som eldslågor, skrev Johannes (Upp 1:14). De utforskar, tränger in, bryter igenom, och genomskådar det bedräglia, obotligt sjuka människohjärtat, (Jer 17:9-10) fullt av synd, smuts och svart ondska. En skräckinjagande blick för motståndarna. Han såg publikanen, som Levi var, en tullindrivare, som inte bara hjälpte ockupationsmakten att driva in skatt, utan även tog extra pengar åt sig själv, en girig utsugare, en landsförrädare. Inte en stackars, trasig syndare som din "sökarvänliga kyrka" menar, som ett offer för synd, snarare än förövare. Men sanningen är ju att syndaren är förövare, hon förbryter sig mot Gud och människor, ond, rutten och elak. Inte förtjänt av någon barmhärtighet eller förståelse. Men det är detta som gör det så ljuvligt att Han sedan förbarmar Sig över oss vidriga kräk. När vi fått insikt och blivit överbevisade och förkrossade om vår synd, och att vi faktiskt är i behov av nåd, då blir det desto ljuvligare när Han ser på oss i nåd och barmhärtighet! Detta inte på grund av vilka vi är, utan på grund av den Han är. (Rom 9:15-16)

Jesus sade "Följ mig!" och Levi lämnade allt för att följa Honom. Han hade fått förstå vad det verkligen innebar att följa Jesus: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet. (Luk 9:23-26) Inget du får höra i din "sökarvänliga kyrka" där det ingår att man inte talar om just vad det verkligen innebär att följa Jesus. Man skäms för det. Det "skrämmer iväg" människor, menar man.

Jesus var i publikanens hem. Han bjöd inte in dem i församlingsgemenskapen. Det fanns ju som sagt inte några kyrkbyggnader. Församlingsgemenskapen med gudstjänst kom först i bruk på Apostlagärningarnas tid. Jesus hade blivit inbjuden till Levi och gick dit. Där åt Han och drack med dem. På den bibliska gudstjänsten däremot är det endast de sanna kristna som ska äta tillsammans (1 Kor 5:11) detta handlar om nattvarden. Då skulle övriga drivas ut (v13).

Jesus sa att syndarna och publikanerna var sjuka. Han försökte inte locka eller smickra dem med vackra ord, han höll inte undan den obekväma sanningen som din "sökarvänliga kyrka" gör. Av sann kärlek talade Han om för dem vilken allvarlig situation de befann sig i - att de bär på en "dödlig sjukdom" och behöver "läkare." De är syndare, på väg till en evighet i Helvetet, och i desperat behov av en Frälsare.

Jesus kallade dem till omvändelse. Det här ordet, i dess rätta betydelse, får du aldrig höra i din "sökarvänliga kyrka" där det är billig tro som gäller. Det är enligt dem lätt att bli frälst, bara att tro. Be en bön och ta emot Jesus i ditt hjärta. Ingen förändrad livsstil behövs. Vi vill bara ha dig i vårt medlemsregister så vi kan skryta med hur mycket vi växer i antal och med hur många vi vinner för Jesus. Den moraliska biten kan komma senare, helst inte alls. Hänvisar även till detta inlägg: Frälsning: omvändelse och tro, eller frälsningsbön?

Så, berättelsen ger inget stöd för sökarvänlighet utan säger mycket emot det istället. Vi måste verkligen se hur Gud säger att vi ska göra, och att Han verkligen vet bäst, när det gäller gudstjänsten och evangelisation, och inte gå vår egen väg efter vad vi själva tycker "funkar" eller känns bättre. Fariséerna var ju de som upphävde Guds bud till förmån för människors stadgar. (Mark 7:8) Resultatet blir självklart förödande om saker inte fyller den rätta funktion som Gud ordinerat.

10 kommentarer:

 1. Påminner något om Willow creek. Rätta mig gärna om jag har fel

  SvaraRadera
 2. Ja, willow creek med Bill Hybels är ju ett av de största namnen inom "sökarvänliga rörelsen"

  SvaraRadera
 3. Att gå ut och bjuda in behöver man kanske inte sätta emot varandra.
  Jag själv blev kristen genom att en vän bjöd in mig till kyrkan på ett möte. Där fick jag möta Jesus, jag omvände mig en vecka senare, också det i kyrkan.
  Vi är kallade att gå ut och dela och leva evangeliet bland människor.
  Men det är inget fel med att bjuda in någon till kyrkan.
  det gjorde man med all säkerhet i den första nytestamentliga församlingen också. Men i Apg har vi dokumenterade gärningar av apostlarna (därav namnet Apostlagärningarna). De med kallelse som apostlar och evangelister (Petrus, Paulus, Filippos, Stefanus m fl) hade mandat och kallelse att gå till nya städer, platser med evangeliet och lägga grunden för nya församlingar.
  Detta skedde i Andens kraft med under och tecken.
  Jag vet inte om vi kan säga att alla kristna ska evangelisera som apostlarna. Ex. en kristen industriarbetare kan nå sina arbetskamrater genom att dela evangeliet, leva ett heligt liv, bygga relationer, be, och bjuda in till sin församling.

  Jag är själv skeptisk till mycket hos den nya sökarvänliga församlingen.
  Men allt är inte från djävulen bara för det.
  Jag tycker att det från början var en god tanke, sedan har det spårat ur
  på olika håll i rörelsen.
  Hela tanken kommer av en längtan att nå nya människor.
  Den sökarvänliga församlingen är en respons på kyrkor där man
  blivit slutna och lagiska, tappat kärleken till medmänniskan, där man bara kan komma med om man tänker på rätt sätt, är på ett visst sätt,
  och man tycker nästan det är jobbigt när nya människor kommer till tro.
  Sådana kyrkor finns det också gott om, och det är inte ett dugg bättre än urvattnade sökarförsamlingar.

  När var du senast på en fest med massa icke-kristna syndare och åt med dem?

  SvaraRadera
 4. Ja. Det beskrivs att icke-troende kunde komma in på gudstjänsten, och bli omvända i 1 Kor 14:24-25 Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: "Gud är verkligen i er!" Avslöjad och dömd - inte så "sökarvänligt."

  Saken är ju att gudstjänsten är för att församlingen ska tillbe Gud och bli uppbyggd och inte att man anpassar sig till besökare. Industriarbetaren som är ute i världen, bland arbetskamrater, hela veckan, behöver den tiden på veckan då han får tillbe Herren i endräkt med sina syskon och bli uppbyggd att kunna vara salt och ljus resten av veckan.

  Det viktiga är att man är ute där folk finns och vittnar för dem, som i början träffade Jesus Levi vid tullhuset. Visst har jag icke-kristna vänner som jag umgås med och vittnat för. Sällan de har stora fester dock.

  SvaraRadera
 5. PS: Det finns alltså bibliskt sett ingen uppmuntran eller uppmaning till att bjuda in icke-troende på mötena, men samtidigt inte låst så att de inte möjligtvis av en händelse kunde komma in.

  SvaraRadera
 6. Eftersom det inte fanns kyrkor/församlingar på Jesu tid kanske vi inte ska använda denna text varken för eller emot.
  Däremot håller jag med om att Jesus och apostlarna var väldigt utåtriktade i sin mission, och det ska vi verkligen sträva efter.
  Men jag ser inget fel med att bjuda in människor till församlingen.
  En av de vanligaste platserna där Jesus och apostlarna evangeliserade och samtalade med människor var synagogorna och templet.

  Undersökningar visar att ca 90% av människor som kommer till en frälsande tro på Herren gör det genom personliga kontakter/relationer.
  Oftast sker detta genom att bjuda in till kyrkan, på ett möte, Alpha-kurs eller liknande.
  Jag har besökt olika väckelser i bland annat afrika, kina och där så är det vanligaste sättet att man bjuder in människor till församlingens möten och där får de höra evangeliet och blir frälsta.

  Jesu tilltal till Levi var ju: "följ mig"
  En inbjudan att vara med Jesus, vandra med honom.

  Jag tycker att du har en del poänger Daniel,
  men det är tydligt i denna text vad som är det intressanta
  och spektakulära, och det är detta faktum att Jesus umgås
  med syndiga människor.
  Inte bara det, han går hem till dem.
  OCH han äter med dem, vilket var otänkbart för
  en judisk religiös ledare.
  Det är detta som väcker så starka reaktioner hos fariseerna.

  Att följa Jesus är inte kravlöst, omvändelse och tro är en självklarhet.
  Men Jesus älskar syndare, det är det som är poängen med denna text.
  Han umgicks med dem, han åt med dem.

  Förmodligen helade Jesus tusentals människor under sin tjänst.
  Han ställde aldrig några krav, om de hade tron och viljan så botade han dem.
  Inte många av dessa var kvar efter Jesu kors och uppståndelse.
  Det var bara 120 i övre salen när anden föll.

  Jesus visste detta, men hjälpte dem ändå, eftersom han är kärlek.
  Han älskar människor och han vill dem väl.

  SvaraRadera
 7. Det finns många sökarvänliga kyrkor som är vilse. Men det finns också de som är väldigt bra. Ett exempel är Marc Driscolls kyrka i Seattle (Mars hill)-
  Han har tagit vara på det positiva i den sökarvänliga rörelsen och kombinerat detta med en tydlig bibelförkunnelse.
  Hans kyrka är kulturellt relevant och man har låga trösklar. men man undervisar tydligt vad Bibeln säger.
  Det tycker jag är bra.

  SvaraRadera
 8. Mark Driscolls skulle jag inte klassa som sökarvänlig kyrka. Säga vad man vill om att det är kulturellt relevant och låga trösklar - förkunnelsen är inte urvattnad och anpassad för att behaga besökarna, och så tror jag de även utövar församlingstukt.

  SvaraRadera
 9. Nej precis, förkunnelsen är inte urvattnad. Det var ju det jag sa.
  Men församlingen är en del av emergent-church rörelsen.
  Som är en sökarvänlig rörelse.

  Din definition av en sökarvänlig kyrka är: där man har ett urvattnad evangelium, anpassar sig för besökarna, inte utövar församlingsdisciplin mm.

  Väldigt, väldigt få inom den sökarvänliga rörelsen skulle definiera den så. Det är snarare din uppfattnng om rörelsen.

  Och visst är det så, att många sökarvänliga kyrkor har hamnat i denna fälla. Men många i rörelsen har inte gjort det (ex Driscoll).
  Den sökarvänliga rörelsen säger inte "vi vill urvattna evangeliet och anpassa oss" utan samtalet handlar om hur man kan bli en utåtriktad kyrka som är relevant för nutidens människor.
  Det är faktiskt en viktig fråga.
  Bara för att man har en tydlig bibelförkunnelse behöver det INTE betyda att det är en bra församling och att man vinner nya människor.

  I en ren bibelförkunnande kyrka kan man behandla varandra som skit, skvallra, leva i hyckleri, leva i slutenhet, inte vilja att andra kommer till tro, inte behandla sina familjer på ett gudfruktigt sätt.
  Tro mig, det finns sådana församlingar också.

  SvaraRadera
 10. Förlåt. Anledningen till att jag skrev att förkunnelsen i Mars Hill inte är urvattnad var inte för att jag inte läst att du skrev det, utan för att visa på varför jag inte ansåg den vara en sökarvänlig kyrka.

  Som jag har förstått det är emergin' church (inom vilken det också finns en hel del villoläror som inte Driscoll & C:O bör få skulden för heller) en motreaktion mot sökarvänlighet egentligen. Men finns det en The Seeker Friendly Movement där man definierar sig bortom allt igenkännande mot vad allmän uppfattning om sökarvänlighet är, och där officiellt församlingar som Driscolls finns med så har du ju rätt i att jag inte ska dra alla över en kam. Säkerligen finns det de vi känner igen som "sökarvänliga kyrkor" och "sökarvänlig rörelse" som inte officiellt står med hos The Seeker Friendly Movement heller.

  Jag har ju själv haft "närkontakt av sjätte graden" med sökarvänlighet. Då jag varit medlem och även gått i bibelskola i en "sökarvänlig kyrka", direkt tagit sådan undervisning är jag väl medveten om hur man tänker bakom och att man har goda avsikter. Men i processen hamnar man långt ifrån Bibeln. Jag har hört predikningar, som sagt, och även pratat med pastorerna öga mot öga "med flera vittnen närvarande" där de sagt att vi ska anpassa budskapet och gudstjänsterna så att det inte är något stötande. Jag hittar inte på detta. Det är ju inget som de alls håller hemligt eller skäms för. De står för det.

  Jag finner att diskussionen under detta blogginlägg glidit ifrån ämnet. Detta inlägg behandlar endast huruvida Luk 5:27-32 tolkas och tillämpas på rätt sätt av de sökarvänliga kyrkor som tolkar och tillämpar den på detta sätt. Naturligtvis är det ju bara de skyldiga som är skyldiga. Så avsikten har inte här varit att visa att det nödvändigtvis är fel att bjuda in folk som vissa kommentatorer verkar ha uppfattat det.

  Mer jag skrivit ang sökarvänlighet finns ju i inlägg som jag gett etiketten "sökarvänlighet."

  Använd gärna ett alias, hitta på vad som helst. Jag blir nämligen lite förvirrad och vet inte vem som är vem med alla anonyma som kommenterat på sistone.

  SvaraRadera