Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 19 januari 2011

Att Definiera och Försvara Autentisk Kristendom

Ett kort klipp från The Marks of a Cult av Eric Holmberg och The Apologetics Group.(Bitar, översatt och anpassat från videoklippet):
Det bör vara uppenbart om du tänker efter. Att man påstår att man är kristen betyder inte att man är en sann Kristi efterföljare mer än att man kallar sig en vegetarian oavsett vad man tror eller gör. För att vara en kristen måste du helt underkasta dig Kristus och tro på Bibeln och dess undervisning.

För en sann kristen, är det inte ett val om man vill försvara tron. Det är ett högtidligt ansvar. Flertalet verser tydliggör detta.
(2 Kor 11:3-4, 1 Tim 4:1, Gal 1:6-9, Matt 7:15-16, Apg 20:28, Jud 3)

- Ordet "kristen" betyder något. Kristendomen har alltid förknippats med ett särskilt trossystem, med en världsbild. Att det finns en Gud i tre personer, som uppenbarat Sig själv i Jesus Kristus och att den uppenbarelsen finns nedskriven för oss i de heliga Skrifter och förts vidare från andra kristna genom kyrkan i 2000 år. Som det står i Judas brev att vi ska fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Så den kristna tron har en viss uppsättning trossatser som omfattar vad det innebär att vara en kristen. Och om någon tror något som motsäger den uppsättningen trossatser eller på något sätt går bortom vad uppsättningen trossatser handlar om, då har de per definition avvikit från den kristna tron.

Över 25 gånger bara i NT, varnar Gud oss för villfarelse - från Satan, falska lärare, och mitt ibland oss - och egentligen är det få saker i Bibeln som betonas mer. (T ex Matt 24:4, 24:24, Mark 13:5, Luk 21:8, Rom 16:18, 1 Kor 3:18, 6:9, 15:33, Gal 6:3-7, Ef 4:14, 5:6, 2 Tess 2:3, Tit 1:10, Jak 1:22, 2 Pet 2:13, 1 Joh 1:8, 3:7, 2 Joh 1:7, Upp 12:9, 13:14, 18:23, 19:20, 20:3-10.) När vi ser denna medfödda och ständiga risk för villfarelse, måste vi vara desto mer vaksamma angående de saker vi tror på, samtidigt som vi säkerställer att vi förtröstar på HERREN av hela vårt hjärta och inte förlitar oss på vårt förstånd. (Ords 3:5)

(James White): Det är förvånande vad man kan få kristna att göra för att bekämpa moralisk ondska, men de vill inte göra detta på det teologiska planet, för de inser inte att det finns en etisk aspekt i Guds sanning på den nivån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar