Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 23 januari 2011

Jag ska spy ut dig ur min mun! (James Smith, 1802-1862)

Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.
Uppenbarelseboken 3:15-16

Herren Jesus hatar ljumhet! Han skulle föredra att vi inte gjorde någon trosbekännelse alls - än att bekänna - bara för att sedan inte tillämpa Hans föreskrifter!

Han älskar att se Sitt folk ivrigt - och det är en skam för oss, när vi är slöa och livlösa på Hans vägar.

Man bör frukta, att många bekännare inte inser att deras "likgiltighet" är en synd! De tror att, efter att de bekänt Kristus, räcker det att man bara sköter några få religiösa plikter, och kryper efter på en viss religiös bana. De är aldrig varma - och de vill inte egentligen se andra brinna för Herren.

Du som bekänner dig till religion: Jesus säger: "Var varm - eller kall!"
Var helt och hållet en kristen - ELLER släng undan din tomma bekännelse!
Bär inte det kristna namnet - bara för att vanära det!

Bekännande kristen - är du varm, eller kall - eller ljummen?

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

16 kommentarer:

 1. En fråga:
  Tror du att Gud älskar dig bara för att Jesus har dött för dig?
  Eller älskar han dig för den du är?

  Är det verkligen bibliskt att som människa se sig själv som en mask?
  Människan har en mycket högre ställning, även om Job använder
  den bilden för att illustrera att i fråga om helighet har vi
  ingenting att komma med inför Gud.
  Men jag tycker inte att det är den synen har på människan, att
  hon är en mask.
  Jag menar: har vi något exempel där Gud själv säger något sådant?

  Och särskilt när vi blivit frälsta och är i Kristus nya skapelser så är det
  ännu mer så att vi kan se på oss själva som älskade, värdiga och heliga.

  Anser du att du också är en kung? en präst?
  att du är helig? att du är Jesu vän?
  att du är Guds barn?

  SvaraRadera
 2. Anonym: Hänvisar till detta inlägg som svar: Kan jag Kalla mig "Mask" I mitt Nuvarande Tillstånd? http://job25-masken.blogspot.com/2010/10/kan-jag-kalla-mig-mask-i-mitt-nuvarande.html

  SvaraRadera
 3. Jag har läst inlägget du refererade till men jag har några kommentarer då:
  Att i Job människan kallas för en mask innebär inte att vi vet att Gud ser alla människor som maskar. Det är skillnad på vad Gud talar ut och vad människor säger om sig själva. Ett annat exempel kan vara när Paulus skriver att han är den störste av syndare. Han kände så (och så känner jag ibland) men det betyder inte att vi kan säga att Gud ansåg att Paulus var den störste syndaren. Jag tycker att du gör en felaktig bibeltolkning.
  Viktigt att skilja på vad människor säger om människor och vad Gud säger om människor.
  För det andra: det är inte Job som säger att människan är en mask, det är Jobs vän: Bildad. I slutet av boken ger Gud inte ens honom rätt, utan anklagar dem för att ha talat fel. Job måste be för dem.

  På samma sätt funkar det med saker som människan säger om Gud i Bibeln och vad Gud säger om Gud. Det finns flera saker som sägs om Gud (i exempelvis Jobs bok) som inte stämmer.
  Det här är ganska grundläggande bibelexegetik som alla teologer håller med om.

  Jag skulle vilja att du ger mig något bibelstöd för din hållning. Men jag vill ha bibelord där Gud beskriver en kristen på det sätt som du gör.
  jag tror inte att Gud står bakom dig i din människosyn.
  När profeterna eller Jesus använder hårda ord som huggormsyngel, eller att de är djävulens barn, så syftar det på människor som inte vill omvända sig. Människor som gör uppror mot Gud och därför gör djävulens vilja. De har ormens säd i sig. Men den kristne har Guds ords säd sig enligt Petrus. Vi är alltså inte huggormsyngel eller har huggormsgift i oss. "Fiender till Gud" beskrivs som något vi var innan vi kom till tro på Kristus. Nu är vi Guds barn och inte längre fiender.

  Jag anser inte att din bibeltolkning håller.
  Självklart instämmer även jag i "simul justus et peccator".
  Vi är förklarade rättfärdiga men får dras med vår gamla människa tills förhärligandet.
  Men NT är tydlig på denna punkt: När det gäller vår identitet så ska
  vi identifiera oss med den nya skapelsen.
  Jag är rättfärdig, helig, Gud har gjort mig till en kung, en präst.
  Om du ser dig själv som ett vidrigt kräk så identifierar du dig själv med
  den gamla människan.
  Som ska vara död enligt Rom.
  Om vi istället ser på oss själva så som Gud ser oss, inte som någon insekt eller något djur.
  Utan som människa: Guds viceregent på jorden, skapelsens krona.
  Luther och Rosenius betonade detta väldigt mycket. Människan är Guds ögonsten, han skapade allting för henne, och han utgav sin ende son för att rädda henne.

  Du skrev också att Gud inte älskar oss för de vi är.
  Detta är för mig helt ologiskt.
  Du skriver att Guds kärlek är större, att han älskar oss trots
  dom vi är.
  Det står ju skrivet: att Gud älskade oss medan vi ännu var syndare.
  Alltså: Gud älskade oss för dom vi var: syndande människor.
  Självklart är Guds kärlek oförtjänt, det är därför den kallas nåd.
  Men jag förstår inte alls ditt resonemang.

  SvaraRadera
 4. Anonym,

  Hela Bibeln är Guds Ord. Det är inte bara orden efter "Gud sade:" eller "Jesus sade:" eller "Så säger HERREN:" som är Guds Ord i Bibeln. Visst, ibland är det berättelser där människor säger fel i Bibeln, det ser man t ex om det framgår att det är människor som har fel, om de blir tillrättavisade eller om det sägs emot av tydligare bibelställen. Det Jobs vänner hade fel i var främst i kritiken mot Job så inte nödvändigtvis allt de sa var fel. Vad de säger om Gud får testas mot övriga Skriften. Jag finner alltså inte att uttalandet i Job 25 är felaktigt utan stämmer med övriga Skriftens vittnesbörd om människan. I inlägget jag hänvisade till ovan nämnde jag även Rom 1:18-3:20 som är mycket värre. Detta är skrivet av en Jesu apostel. Se gärna detta videoklipp: http://www.youtube.com/watch?v=XBoIMIH-SzU

  När profeterna eller Jesus använder hårda ord som huggormsyngel, eller att de är djävulens barn, så syftar det på människor som inte vill omvända sig. Människor som gör uppror mot Gud och därför gör djävulens vilja. De har ormens säd i sig. Men den kristne har Guds ords säd sig enligt Petrus. Vi är alltså inte huggormsyngel eller har huggormsgift i oss. "Fiender till Gud" beskrivs som något vi var innan vi kom till tro på Kristus. Nu är vi Guds barn och inte längre fiender.

  Här skulle jag säga att vi är rätt ense. En del av de hårda orden (alla de du nämner ovan) gäller de oomvända. Så du ser att detta är vad Gud säger om människor?

  Du skrev också att Gud inte älskar oss för de vi är.
  Detta är för mig helt ologiskt.


  Själv förstår jag inte alls ditt resonemang heller... ao Gud älskade oss för de vi är - syndare, låter mer ologiskt. Syndare är inte något bra. Han borde hata oss, som Ps 5:5-8: Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos dig. De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän. Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska. Men jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel.

  Gud ser alltså inte något i oss som skulle få Honom att älska oss utan Han älskar oss för den Han är, stor i nåd. Han älskar oss trots dem vi är, den kärleken är mycket större, älskade Han oss för dem vi är skulle det innebära att den kärleken var förtjänt och därmed inte verklig kärlek alls.

  Guds välsignelse!

  SvaraRadera
 5. PS: Vill förresten också kommentera: Ett annat exempel kan vara när Paulus skriver att han är den störste av syndare. Han kände så (och så känner jag ibland) men det betyder inte att vi kan säga att Gud ansåg att Paulus var den störste syndaren.

  Så då bör du väl inte invända emot att jag kallar mig mask egentligen? ;)

  I 1 Tim 1:15 där Paulus säger sig vara den störste bland syndare, skulle jag säga att han hänvisar till att han förut var en hädare, förföljare och våldsman (v 13). Som jag också noterade i det inlägg jag hänvisade till, är att Paulus ändå använder presens han är den störste bland syndare.

  SvaraRadera
 6. Bekännande kristen- varm, kall eller ljummen?

  En varm kristen. Är det en som ser sig som en krälande mask inför Gud, eller att Gud ser så på sitt pånyttfödda barn? Jag tror inte det. Trots alla fel och brister vi har med oss, så kan vi ändå frimodigt träda fram inför Gud. Gud ser oss genom Jesu blod.
  En varm kristen har frid med Gud och ett gott samvete inför Gud och människor samt strävar att alltid att förbli i Kristus.

  Den som är ljum är den som har ett sken av gudsfruktan och ej upptäckt trons hemlighet.

  Det finns många sidovägar och många diken. Men bara en VÄG.
  Jag önskar att jag kunde vandra därfram hela tiden.

  Guds Frid!

  SvaraRadera
 7. Ja, hela bibeln är Guds ord. Men det innebär inte att allt som sägs i Bibeln är sanningar. Saker som djävulen säger finns med i Bibeln, t ex, "ni skall bli som gudar." Innebär detta att vi ska bli som gudar, eftersom det står i Bibeln? Nej, detta är att läsa Bibeln på ett snedvridet sätt.
  Som sagt, detta är grundläggande inom bibelexegetiken.
  Du kan därför inte med säkerhet hävda att Bildads ord är en sanning som Gud står bakom. Det är min poäng.
  Därför bad jag dig citera ett enda bibelord där en kristen beskrivs på det sätt du beskriver. Men du har inte kunnat ge mig ett enda.

  Du nämner Rom 1:18- 3:20.
  Låt oss gå igenom det.
  Paulus ger i Romarbrevet en fantastisk utläggning av lag och evangelium. Han börjar med lagen och visar på hur alla människor står med synd, hur lagen avslöjar vår synd, och sedan hur Jesu död förklarar oss rättfärdiga (kap 3-5).
  Han går sedan vidare att tala om vår ställning och vår identitet i Kristus (kap 6 och framåt).
  Det är först här vi bör titta för att se hur Gud ser på oss.
  Paulus är tydlig: den gamla människan är död. Vi är en ny skapelse och ska leva därefter.
  Vår identitet är inte längre som hedningens i Rom 1:18ff utan vår identitet är:
  Vi är döda från synden.
  Fria från lagen
  Vi är Guds barn
  Vi är Guds arvingar
  Löftets barn
  Kristi lemmar (kallar Jesus sina lemmar för kräk? maskar?)
  Älskade
  Heliga

  Vilken far kallar sitt barn för en mask? Eller en huggorm?
  Inte min himmelske far i alla fall.

  Rom 1:18 - 3:20 handlar om människans bortvändhet från Gud och dess konsekvenser, och att Guds straff är rättvist. Alla har syndat och är förtjänt av Guds dom. Men sedan kommer det glada budskapet att Gud älskade syndaren så mycket att han sände sin för att friköpa oss från synden.

  Jag ska försöka förtydliga vad jag menade med att Gud älskar oss som vi är:
  Gud älskade oss medan vi ännu var syndare.
  Gud älskade mig innan jag älskade honom. När jag levde i synd, och struntade fullständigt i Guds bud, och ignorerade vad hans son gjort för mig, redan då, älskade Gud mig.

  Det jag försöker säga är alltså att ditt påstående att Gud älskar människan trots att hon är en syndare är samma sak som att Gud älskar människan som hon är. Eftersom hon är en syndare.
  Förstår du?

  Min slutsats: du har inget bibelstöd för din människosyn.
  Du har inte gett mig ett enda bibelord ännu.

  SvaraRadera
 8. HL: Ja, vad som menas med varm i Upp 19, är nog inte främst att man ska se sig som en mask. Men som du säger strävar att alltid att förbli i Kristus.

  Frid

  SvaraRadera
 9. Anonym:

  Ja, hela bibeln är Guds ord. Men det innebär inte att allt som sägs i Bibeln är sanningar.

  Som jag också skrev i mitt svar ovan. Satan är ett annat exempel ja.

  Min slutsats: du har inget bibelstöd för din människosyn.
  Du har inte gett mig ett enda bibelord ännu.


  Har du egentligen läst hela mitt svar? :S Undrar vad vi är oense om egentligen. Vad är min människosyn? Du verkar ju hålla med om Rom 1:18-3:20. För att vara tydligare kan man ju göra lite nedslag där, särskilt 3:11-18.

  Kommentar till vad jag skrev utifrån 1 Tim 1:15 i mitt post scriptum?

  Med vänlig hälsning

  SvaraRadera
 10. Ja, vad som menas med varm i Upp 19, är nog inte främst att man ska se sig som en mask.

  Tänkte fel, menar Upp 3:16, och vid närmare eftertanke, vers 17 blev intressant: Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Säger Jesus till församlingen i Laodicea alltså.

  SvaraRadera
 11. man bör kanske hålla sig på vägen i denna sak.
  Så skall ni se på er själva säger paulus: att ni är döda i från synden
  rom 6:11. detta innebär då inte att man skall gå och bli stolt och blunda för när man begår synd.
  Men som ett Guds barn renar Jesu blod oss i från all synd
  om vi bekänner våran synd och om vi gör det ser Gud oss som ren.
  dock begår vi omedvetna synder och de behöver vi få ljus över och det är profetens tjänst att tala Guds renande ord så att folk ser sin synd och vänder om i från den.

  SvaraRadera
 12. Daniel, jag har läst ditt svar noggrant, och jag tycker att jag har svarat
  på det du tagit upp. Däremot upplever jag inte att jag får samma respons. Du väljer ut ett par saker som du väljer att ge respons på, men bemöter inte själva huvudfrågan.

  Du tar upp 3:11-18.
  Min fråga till dig är: Till vem är dessa verser riktade? kristna eller ogudaktiga?
  Paulus har tagit ett flertal olika texter från olika delar av Psaltaren
  och satt ihop dessa för att illustrera den ogudaktiga människans hjärtelag mot Gud och människor.

  I Psaltaren och i de poetiska böckerna är detta ett vanligt tema:
  kontrasten mellan den rättfärdige och den ogudaktige.
  Ex Psalm 1:De rättfärdiga planteras vid vattenbäckar, de ogudaktiga
  förs bort som agnar i vinden etc.
  Om du läser dessa texter som Paulus citerar (i sin helhet) så kommer du att märka detta tydligt.

  Paulus poäng är att illustrera människans synd och bortvändhet från Gud, och att visa hur alla människor har syndat och gått miste om Guds härlighet.

  Problemet är att du identifierar dig med den ogudaktige istället för den kristna.
  Det är här vi tänker olika.
  Det här är inte en beskrivning av hur vi kristna är.
  Däremot kan vi säga att vi var sådana, innan vi lärde känna Jesus.

  Problemet är inte bara att du tänker såhär om dig själv. Visst, vill
  du kalla dig mask, och en vidrig eländig människa så okej.
  Men du lägger också denna osanning på andra kristna när du skriver
  dina blogginlägg. Därför vill jag korrigera, vilket du själv skriver att vi kristna ska göra mot varandra.

  Du tar också upp 1 Tim 1:15.
  Jag har svårt att se hur du kan få denna text att peka på att Paulus hade samma syn på den kristne som du har.
  För det första:
  Om man studerar vilka ord Paulus använder i sina brev när han tilltalar de kristna använder han oftast ord som:
  Älskade, heliga, Bröder etc.
  Positiva ord, inte negativa.
  Han kallar aldrig kristna för mask, eller eländiga kräk nånstans.

  För det andra:
  Jag tycker att du gör ett grovt feltramp när du försöker antyda att Paulus uttalande att han är den störste av syndare, inte skulle vara kopplat till det han skrivit precis innan, om hans förflutna.
  Man måste alltid läsa saker i sin kontext, och då får vi denna bild:
  1. Paulus tackar Jesus som har gett honom förtroende att tjäna Gud.
  2. Detta trots att han var en hädare, förföljare och våldsman.
  3. Paulus säger att Jesus kommit för att frälsa syndare, och han är den störste.
  4. Han mötte barmhärtighet för att han skulle bli en förebild för att andra skulle komma till tro.

  Allstå, om Paulus, som var en så stor syndare, han som förföljde och mördade Jesu egna kropp (kan man göra något värre), kunde få möta Guds nåd, då kan vem som helst bli frälst!

  Detta är kontexten. Att det står i presens innebär inte att man ska dra slutsatsen att uttalandet inte är kopplat till vem Paulus var och vad han gjorde innan han mötte Jesus. I grekiskan fungerar inte tempus på samma sätt som i svenskan.

  Jag motsäger inte det faktum att vi fortfarande syndar. Och ju mer vi lär känna Herren och hans helighetet, desto mer lär vi känna vår synd.
  Även synd vi gjorde innan vi blev kristna framstår som mer hemsk ju mer vi lär känna Gud.
  Men jag tycker att det blir oerhört långsökt att du använder denna text, uttagen ur sitt sammanhang för att försvara din syn på den kristnes identitet.

  jag tror faktiskt inte att Gud ser på dig såsom du ser på dig själv, och beskriver dig själv.
  Det stämmer inte med vad Bibeln säger.

  Kan du inte se, att det finns inte en enda bibelvers som stöder din syn på den kristne?

  SvaraRadera
 13. Tillägg:
  Jag har gått Way of the masters School of Biblical evangelism.
  Jag förstår vart du får dina uppfattningar ifrån. Och jag har
  fått mycket gott därifrån.
  Men mitt tips:
  ta en paus från internet, ta en paus från alla bloggar och
  youtube-videor och sök Gud och studera Bibeln själv.
  Då kommer du att se saker i ett rätt perspektiv för då är
  det Gud själv som visar dig saker.
  Då kan du få urskiljning i vad andra människor säger.
  Men om du lägger ner mer tid på att att lyssna på andras
  predikningar, åsikter, än du själv söker Herren ansikte, kommer
  du inte att mogna på samma sätt.

  Jag säger detta utifrån erfarenhet.
  Allt gott.

  SvaraRadera
 14. Anonym: Anledningen till att jag inte invänder mot det mesta av vad du skriver är därför att jag inte ser att vi är så oense. Det enda vi verkar vara oense om är om jag som kristen kan kalla mig mask? Det känns som du gör en höna av en mask egentligen. Tolka det som du tolkar när Paulus skriver att han är den störste av syndare. Det är en ständig påminnelse att jag behöver en Frälsare och att i mig själv är jag inte är en bättre människa än andra, utan snarare sämre. Jag vill inte ge ett holier-than-thou-intryck. En mask som jag fick Guds nåd och andra kan få den. Liksom jag skrivit i "om"-texten. Jag vet inte om jag kallat andra kristna för maskar så mycket, men då har det varit för att påminna oss om Guds nåd.

  Är du t ex emot att kristna fortfarande sjunger sången: "Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch (=kräk) like me."?

  Ang. ditt tips: tack. Mina uppfattningar kommer ifrån att jag sökt Gud och studerat Bibeln själv. Efter något år hittade jag Ray Comfort, Paul Washer osv, som sa samma sak jag kommit fram till. Så har jag ju förstås lärt mig en hel del allteftersom. Jag utövar urskiljning och prövar allt mot Bibeln och har hittat de lärare som håller till den sunda läran. Ef 4:11-13 säger hur vi ska mogna. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi bör vara tacksamma mot Gud att Han förser oss med lärare på olika sätt, t ex över Internet, när det inte finns i Sverige idag, och ta del av det.

  Välsignelse

  SvaraRadera
 15. Du verkar inte intresserad av att bemöta mina argument och det respekterar jag. Så vi avslutar denna diskussion.
  Men jag vill verkligen säga att jag tycker att du hycklar när du skriver om hur viktigt det är med förmaning etc. i dagens församlingar, och så kan du inte bemöta kritik.

  Jag är inte emot att kristna sjunger Amazing Grace, det är en klockren sång. Men jag hoppas att du är medveten om att du har valt en av flera översättningar av ordet wretch.
  Den vanligaste översättningen är "en svag människa".
  Eller som engelskan beskriver det: A miserable, unfortunate, or unhappy person."
  Kan också betyda en trasig människa, ett "vrak" som man säger.
  Kan även betyda en ond människa i moraliskt avseende, och det
  är ju syndaren, därav storheten i Guds nåd.

  Du har valt översättningen "kräk", och jag säger inte att ordet inte kan översättas så, men man kan ju diskutera om John Newton hade det i tanken.

  Men Amazing Grace är en psalm, inte en bibeltext, jag vet inte om vi ska bygga vår teologi på sånger.

  Harebra.

  SvaraRadera
 16. Anonym: OK... som sagt, de av dina argument jag inte bemöter är därför att jag inte har något att invända emot. Vi är överens på de punkterna alltså. Jag tänker inte säga emot något jag håller med om.

  Ha det gott

  SvaraRadera