Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 16 maj 2011

Från Sverige till Helvetet

På SVT går just nu en serie som heter Från Sverige till Himlen. 7 av 8 delar har sänts och några kan man fortfarande se på SVT Play några veckor framöver. Det handlar om olika religioner som finns och utövas av svenskar. Trots att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, är intresset för andlighet ganska stort. Folket på SVT (iaf programledaren) undrar alltså varför människor, i denna moderna tid, fortfarande är så dumma och tror på sånt där.

Så kan man ungefär säga att attityden är från SVT och de som gjort programmet. Programledaren Anna Lindman Barsk beter sig ganska fånigt (som hon brukat göra i sina tidigare religionsprogram). De utgår som vanligt ifrån att ateism är den neutrala, naturliga, smarta ståndpunkten och alla andra är knäppa för att de tror annorlunda. Själva tror de att allt kommer från inget...

Men även om det verkar avsett som ett peka och skratta-program är det ändå ett intressant program, där man får lära sig om vad folk tror på för olika saker. (Det är bara det att man kunnat vara utan SVT:s programledare och beskrivningar.) Det är vettigt att lära sig om religioner så att man kan vittna på ett bra sätt för dem och visa dem från lögnen till Sanningen. Man får även lite förståelse för hur det kanske var för Paulus i Athen (Apg 17:15ff) då han blev bedrövad i sin ande när han såg alla avgudabilder. I ett av avsnitten var det några asatroende som hade fönstret fullt av små avgudar. Dessa skulle t ex vara med och äta så de fick bära sina s k gudar till matbordet. I näst-senaste avsnittet var det en santera, utövare av religionen Santería, som hade sina avgudar i krukor runt om i huset. Hon köpte blommor till dem, och cigarrer, m m. Hon var t ex tvungen att röka cigarrerna när hennes gudar blev röksugna, fastän hon själv inte var rökare. Programledaren ansåg att hon bara skyllde ifrån sig på gudarna för att få ta sig ett bloss, men vi som vet att det finns demoner är inte så främmande för att dessa kan tvinga folk att röka.

Några gudar är det i varje fall inte. Vi får damma av bibeltexterna som talar om avgudar.

Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel [eller krukor] som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något [cigarrer, blommor, mat], han som åt alla ger liv och anda och allt.
(Apostlagärningarna 17:24-25 SFB)

En av de mest klockrena texterna mot avgudadyrkan är Jesaja 44:9-19 SFB:
De som tillverkar avgudar är alla idel tomhet, deras kära gudar kan inte hjälpa. Deras egna vittnen ser inget och förstår inget. Därför måste de komma på skam. 10 Vem vill forma en gud och gjuta ett beläte som inte är honom till någon nytta? 11 Se, hela deras sällskap skall komma på skam. Konsthantverkarna är ju själva bara människor. Låt dem alla samlas och träda fram. De skall då alla komma på skam med förskräckelse. 12 Smeden tar sitt verktyg och bearbetar smidet i glöden, han formar det med hammare och bearbetar det med kraftig arm. Blir han hungrig förlorar han sin kraft. Dricker han inte vatten blir han matt. 13 Träsnidaren spänner ut sitt mätsnöre och gör märken på trästycket med sitt ritstift. Han formar det med stämjärn och märker ut det med passaren. Han gör det likt en mansbild, en vacker människogestalt att sättas i ett hus. 14 Man fäller cedrar åt sig och tar stenek och vanlig ek och väljer bland skogens träd. Man planterar lärkträd åt sig, och regnet ger dem växt. 15 Detta har människorna till bränsle. Man tar av veden och värmer sig med den, man tänder på den och bakar bröd. Men man tillverkar också en gud av den och tillber denna. Man gör av träet en avgudabild och faller ner för den. 16 En del av träet bränner man upp i eld. Över en annan del lagar man kött till att äta, steker sin stek och äter sig mätt. Sedan värmer man sig och säger: "Gott, nu är jag varm, nu njuter jag av brasan." 17 Men av det som är kvar gör man en gud, en avgudabild. För den faller man ner och tillber. Man bönfaller inför den och säger: "Rädda mig, för du är min gud." 18 Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting, ty deras ögon är tillslutna, så att de inte ser, och deras hjärtan, så att de ingenting begriper. 19 Ingen har så mycken eftertanke, så mycket vett eller förstånd att han säger: "En del av det har jag bränt upp i eld, på kolen har jag bakat bröd och stekt kött och har nu ätit. Skulle jag då av resten göra en avskyvärd avgud? Skulle jag falla ner för ett stycke trä?"
Programmet får en även att uppskatta friheten man har i Kristus. De lever i slaveri under avgudar och/eller andra olika godtyckliga regler, och måste utföra en massa meningslösa ritualer som tar upp stora delar av vardagen. En annan har blivit kallad farisé men då ska de se på de här verkligt förslavande systemen människor hamnar i. Kristendomen handlar om att älska Gud och lyda Hans bud (inte en massa godtyckliga regler och ritualer) p g a att Han först älskat oss och gett Sitt liv för att frälsa oss. De falska religionerna frälser inte. De kan bara lura folk att få gott samvete. De inbillas att ha gjort rätt för sig, men de kommer ändå hamna i Helvetet. Bara genom Jesus är man frälst och förklarad rättfärdig genom tron, full förtröstan på Honom. Inte på sig själv eller genom några egna prestationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar