Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 11 maj 2011

"Men jag har ett gott hjärta..."

Jag åkte faktiskt förbi den här kyrkbyggnaden då jag var i Stockholm i helgen. En broder skrev till mig om denna kampanj:
Det har blivit populärt med sådant. I finland arrangerade en församling sådant varje år. De hade tagit modellen i från England. Det är väl inget fel i sig. Dock brukar det bli så att de bara gör gott och försummar helt evangelium.
Ja, OM man försummar Evangeliet här så är det ju inte gott. Så en bra sak man skulle kunna göra också här är att ta godhetstestet på folk. Förhoppningsvis gör de det, vad vet jag. För hur långt klarar man sig med sin egen godhet? I slutet av veckan så är ändå dina synder inte sonade och en evighet av helvete väntar, om detta är allt. Man får inte veta något om Jesus och frälsningen bara av att bli utsatt för en slumpmässig god gärning. Det gäller alltså att få Evangeliet predikat. Så jag hoppas att de inte nöjer sig med att bara göra goda gärningar.

En lista på goda och onda gärningar, som t ex Guds Lag, de 10 budorden, kan bara visa att: vi har misslyckats med att göra många goda gärningar och även begått många onda gärningar. Människan kan inte bli rättfärdig genom laggärningar. Även om hon säger sånt som att hon är god och har ett gott hjärta så stämmer inte detta.

Många ropar ut sin egen godhet, men vem finner någon att lita på?
(Ordspråksboken 20:6 SFB)

Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, HERREN, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.
(Jeremia 17:9-10 SFB)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar