Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 27 maj 2011

Hur Propaganda Blev Känt Som "PR"

När jag kom tillbaka till USA, bestämde jag att om man kunde använda propaganda för krig, kan man säkert använda det för fred. Och "propaganda" måste vara ett fult ord på grund av att tyskarna använde det, så vad jag gjorde var att försöka hitta några andra ord, och så vi fann orden "Public Relations." - Edward Bernays

Detta är två klipp ur en dokumentär om en man vid namn Edward Bernays som såg hur propaganda i krigstid också skulle kunna användas för att manipulera massorna under fredstid, fast för kommersiell vinning. Dokumentären heter "The Century of Self" av Adam Curtis och BBC.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar