Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 1 maj 2011

Läkaren och patienten (James Smith, 1802-1862)

Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar
(Psaltaren 103:3 SFB)

Herren är den store Läkaren. Han är särskilt den som botar själen.

Patienten är den troende.

Orsaken till all sorg och lidande är synden.

Sjukdomen sitter i hjärtat.

Sjukdomens karaktär är högst avskyvärd och plågsam.
Den påverkar...
  sinnet,
  känslorna,
  samvetet,
  viljan,
  ja hela människan! "Hela huvudet är sjukt och hela hjärtat svagt. Från fotbladet upp till huvudet finns inget helt, bara blåmärken, ärr och öppna sår!" (Jesaja 1:5-6 SFB)
Vi är alla föremål för denna sjukdom. Vi lider alla av den!

Ingen kan hela oss utom Herren Jesus. Han är den store Läkaren; till Honom kan vi vända oss och bli återställda till god hälsa. För att uppmuntra dig att göra så, se på Hans kompetens:
  Han är oändligt vis, ömsint och skicklig.
  Hans erfarenhet är utan like.
Botemedlen Han använder är...
  Hans dyra blod,
  Hans heliga Ord, och
  Hans välsignade Ande.
Användningssätten är...
  lidanden,
  sorger,
  överbevisningar, och
  gudomlig kraft.
Han har aldrig misslyckat med något fall - alla Hans patienter blir helt botade!

David var ett svårt fall, men han kunde säga: "Han botar alla mina sjukdomar!"

Syndare - du är sjuk, dödligt sjuk! Gå till Jesus!

Avfälling - du är fruktansvärt sjuk! Gå till Jesus!

Troende - önskar du inte full hälsa? Gå då till Jesus och bönfall Honom: "Herre, om Du vill, kan Du göra mig frisk!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar