Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 28 maj 2011

Krön Honom nu Guds LammKrön Honom nu, Guds Lamm,
med många kronors glans.
Hör genom himlen brusar fram
den lovsång som är Hans.
Så sjung min själ Hans lov,
som döden för dig led,
och hylla Honom som din kung
för tid och evighet.

Krön Honom nu, Guds Son,
som var när intet var.
Han blev en människa som vi
och all vår synd Han bar.
Vår missgärning Han tog
att vi skulle få frid.
I tro på Jesus helas vi
och går från död till liv.

Krön Honom, Livets Gud,
som över döden vann,
och i Hans seger också vi
nu triumfera kan.
All ära Honom giv
med tusen tungors ljud,
i evigheters evighet
vår Frälsare och Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar