Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 4 maj 2011

Hur Otro och Apati Förstör ett Samhälle

I det här korta klippet från How Then Should We Live undersöker Dr Francis Schaeffer några av de villfarelser som fick Rom att dö av. Från andras misstag kan vi alla lära oss vad vi INTE bör göra, och vi kan lära oss vad vi istället bör göra, av de kristna på den tiden.

Något vi är benägna att glömma är att de tidiga kristna verkligen trodde att Gamla Testamentet och Kristi Uppenbarelse och det Nya Testamentet var Gud som talat och att Gud hade givit sanning. Och så drogs de inte bort av strömmen av den relativistiska romerska världen, för den var verkligen relativistisk mycket likt vår egen tid. - Francis Schaeffer (1912-1984)
Relaterat i Dagen: David Wilkerson om apatin i Sverige, Klein: Det är klart vi ska fira Eid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar