Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 29 maj 2011

Syndarna i Sion (James Smith, 1802-1862)

Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. "Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?"
(Jesaja 33:14 SFB)

Guds hot är allvarliga.

De framkallas av synden.

De bevisar Guds rättvisa.

De visar Hans obeskrivliga avsky för all orenhet.

Vilka är de här "syndarna i Sion"?

De är syndare som kallar sig helgon; och sådana kan man verkligen kalla syndare. De är HYCKLARE! De låtsas vara helgon men ändå vet de att de inte är det. De bär en mask. De spelar en roll som skådespelare i en pjäs!

Av alla sorters människor, är hycklare värst! Herren Jesus uttalar fler verop över hycklarna i ett kapitel än mot djävulen genom hela Nya Testamentet! Man bör frukta att vi har så många 'maskerade' män och många 'maskerade' kvinnor i våra församlingar! Som vitkalkade gravar, ser de vackra ut för ögat, men på insidan är allt ruttet och vidrigt!

Men var är dessa syndare, dessa hycklare? I Sion! Bland Guds folk! Under det rena Ordets predikan. De största syndarna under himlen finner man bekänna sig till den heligaste religionen! De är i församlingen - men de är inte av församlingen!

Och när domen börjar, som den kommer, i Guds hus, då kommer dessa pretendenter, dessa syndare, dessa hycklare, upptäckas och avslöjas!

Gud hatar särskilt bedrägeri! Han vill att vi ska vara...
    antingen det ena - ELLER det andra;
    antingen varm - eller kall;
    antingen helgon - eller syndare;
    antingen i helgelsens spår - eller världens.
Men att vara i församlingen - men ändå av världen;
att låtsas vara kristen - men ändå leva i synd;
att göra Hans heliga religion till en 'mask' till ett själviskt syfte - är särskilt förhatligt i Hans åsyn!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar