Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 8 maj 2011

Inget föder, inget uppfriskar, inget gläder min själ (James Smith, 1802-1862)

Må mina tankar behaga honom!
Psa 104:34

Herren Jesus är den jag tänker på. Inte en dag går utan att mina tankar är upptagna av Honom. Vem jag än glömmer - glömmer jag aldrig Honom.
Inget föder, inget uppfriskar, inget gläder min själ - som livliga tankar på Jesus. Jag stannar ibland upp vid . . .
  Hans egen prakt
  Hans nåds rikedom
  Hans blods förtjänst
  Hans rättfärdighets överlägsna härlighet
  ömheten i Hans medlidande
  Hans kärleks trofasthet
  omfattningen av Hans resurser
  storheten i Hans makt
  äran i Hans ämbete
  hur ofta Han för vår talan
  storslagenheten i Hans andra tillkommelse
tills jag blivit förälskad i Hans skönhet och hänryckt av Hans kärlek!

Mina tankar om Jesus är behagliga! Jag tänker på Honom på min säng, och mediterar över Honom genom nattväkterna.

Jesus är min själs tröst och glädje.
När allt är mörkt inom mig,
när allt är trist omkring mig,
när allt är avskräckande framför mig
-då fyller Han mig med glädje med Sitt ansikte.
En blick från Hans öga,
ett ord från Hans läppar,
ett andetag utandat på min själ
-lättar, återställer, och gör mig glad.

Han är behagens flod - som jag ibland badar i!
Han är fröjdernas Eden - som jag ibland går i!

Ta bort Jesus - och min själ blir kraftlös, misströstar, och dör!
Ge mig Jesus - och att åtnjuta Hans närvaro, så kan jag klara mig utan någon annan himmel!

Han är glädjen i mina ljusaste dagar, och min tröst i mina tristaste nätter!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar