Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 24 maj 2011

Öppet brev till Harold Camping

Som många kanske har märkt, har "domedagen" kommit och gått, och inget hände. Nu har de s k "campingiterna" fått bita i det sura äpplet, blir hånade ännu mer, kanske börjar få tvivel på kristen tro överhuvudtaget, och många är fattiga efter att ha slösat bort alla sina pengar. Samtidigt så är det en del kristna som har stått redo att erbjuda dem hjälp på olika sätt. De enda som kan visa dem medmänsklighet och omsorg när resten hånar dem.

Apologeten Dr James White har skrivit ett öppet brev till Harold Camping där han uppmanar honom att omvända sig. Han skriver att han debatterat med honom en gång i ett radioprogram och räknar sedan upp vilka saker han ska omvända sig ifrån. Här får vi också se lite närmare på vad Harold Camping är för en, vad han lär ut och om detta är riktig kristendom alls. Vad White listar att Camping är skyldig till och bör omvända sig ifrån:
  1. Bibelmissbruk där han påstår sig ha fått öppnat för sig en förståelse av Bibeln ingen annan haft - grundad på felaktig läsning av Uppenbarelseboken och Daniel! Han tror att Bibeln är en sorts kodbok och har inte tagit hänsyn till vad författarnas avsikter var när de skrev. Han har själv bestämt att olika siffror ska ha olika betydelser och bestämt själv vilka siffror som ska plussas ihop med varandra.
  2. Har bestämt datum upprepade gånger och förvrängt bibelställen som säger att vi inte vet när Kristus kommer.
  3. Han har lärt ut många obibliska läror b l a att Satan härskar i församlingarna, att alla som tjänat där sedan 1988 tjänar Satan, och att alla bör lämna dem och istället lyssna på hans radio, Family Radio. Nu bör han själv återvända till församlingen i omvändelse och säga till sina lyssnare på Family Radio att göra samma sak.
  4. Han lär ut att Jesus dog två gånger
  5. Han lär ut en sorts annihilationslära (att de ofrälstas straff är att upphöra att existera)
  6. Han har förvrängt evangeliet och kallar omvändelse och tro för gärningar (vilket de inte är, de är Guds gåvor till Hans utvalda genom Anden men ingår i evangeliets uppmaningar) men han har istället lagt till att man måste tro på 21 Maj 2011 för att vara frälst.
Tyvärr så har han ju inte omvänt sig nu utan fortsatt att försvara sina felaktigheter. Som jag uppfattat saken så lämnade han tidigare inte heller något utrymme för att man skulle kunna säga i efterhand, som han nu gjort, att det var en "andlig domedag." Camping själv står kvar under domen för att med sina falska profetior ha förlett många och dragit Kristi namn i smutsen.
Den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom."
(5 Moseboken 18:20-22 SFB)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar