Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 22 februari 2010

Den gyllene nyckel som låter oss komma in i paradiset!

Ur William Dyer, "Christ's Famous Titles"
Översättning av: mig


Se vilken stor kärlek Kristus hade till Sitt folk!

"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade." Jesaja 53:5

Kristi kors är den gyllene nyckel som låter oss komma in i paradiset!

Hans röda blod--sköljde bort våra blodröda synder!

Åh dyra blod!
det återlöser oss,
det renar oss,
det rättfärdiggör oss,
det helgar oss,
det återför oss till Gud,
det tar oss till himlen!

Åh hur ljuvlig, hur ljuvlig var inte Kristus i Sitt lidande!

Vår välsignade Frälsare dog--så att vi kan få leva!

Han led de största plågor--så att
vi kan få åtnjuta de största behag!

Hellre än att Hans folk förbannas till evigt helvete,
kom Han från himlen för att lida allt detta för dem!

Jag tycker en sådan Pärla bör gnistra i våra ögon.

Vi seglar inte till härligheten i våra tårars salta hav
--utan i det röda havet av Kristi blod!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar