Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 2 februari 2010

Jakob Ramlöw får stipendium

Dagen: På tisdagen offentliggjordes årets stipendiater från Roger Larssons evangelistfond. Fem stipendiater får 15 000 kronor vardera.

Jakob Ramlöw, ledaren för evangelisationen jag är med på fredagar är en av dem som fått stipendium. Tack Gud för trogna evangelister man kan evangelisera tillsammans med. Förutom att leda illustrerade möten med vittnesbörd, drama, musik och litteraturspridning i centrala Göteborg med mål att få till samtal som öppnar för frälsningsbudskapet har han även skrivit en bok, Samvetsfrågan, om lagens funktion i evangelisation. Boken släpps 13 mars! Men redan nu kan man göra en förhandsbeställning.
Se www.samvetsfragan.com där du bl a kan läsa första kapitlet gratis! :D

Mina tankar om hedersstipendiat Stanley Sjöbergs evangelium kan läsas här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar