Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 1 februari 2010

Fördömelsens hav!

Ur: William Dyer, "Christ's Famous Titles"
Översättning av: mig


"Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras." Romarbrevet 2:4-5

Åh! vem kommer tycka synd om er som inte tyckte synd om er själva--när ni är fördömda--när ni ylar och vrålar i helvetet?

Om nådens dag lämnar er gudlösa--kommer domens dag finna er mållösa!

Ingen består inför Kristus--utom genom att bestå i Kristus.

Ogudaktiga människor fruktar ingen vrede--för de känner för tillfället ingen vrede.

Eftersom deras synd nu är ostraffad--tror de inte det finns något straff för deras synder!

Eftersom Gud fortsätter skona dem--fortsätter de att reta Honom!

Eftersom Han lägger till till deras liv--lägger de till till sina begär!

Eftersom Han är mycket barmhärtig--blir de mycket syndiga!

Eftersom Han är mycket god mot dem--blir de mycket onda mot Honom!

Eftersom Hans rättvisa nu blundar--tror människor att Han är blind!

Eftersom Han inte tillrättavisar dem för deras synder--därför tror de att Han tillåter dem i deras synder!

Men RÄTTVISAN kommer snart hämnas den missbrukade barmhärtighetens tvist!

Åh! syndare, även om Guds tålamod är innerligt--är det inte evinnerligt!

Om ni inte av Guds varningar blir oroade--ska ni förtäras av Hans vrede!

Ju högre Gud reser Sin allsmäktiga arm--desto starkare blir slaget när det kommer!

Dagen som börjar i nåd--kan sluta i dom!

Gud är bara än så länge tyst; men vet om, att Gud har vredens flaskor fyllda med upprördhet--åt vredens kärl färdiga att förstöras!

Om Guds nåd inte för dig till omvändelse--kommer Guds domar föra dig till fördärvet!

Fördömelsens hav--ska aldrig bli sötat med en droppe medlidande!

"hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning?" Hebreerbrevet 2:3. Om ni inte bryr er om den stora frälsningen--ska ni inte kunna fly undan den stora fördömelsen!

Åh! syndare, tänk på detta--innan den bottenlösa avgrunden stängt sitt gap över er!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar