Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 4 februari 2010

Skulle du älska en sån äcklig kastrull ända in i döden?

Talar om Guds ofattbara kärlek till mänskligheten:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar