Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 26 oktober 2010

Joh 6:65

Resultatet av hur läsarna kände att svaret till veckans fråga var:0 var rätt! Dvs, 0 hade inte rätt, men 15 st hade rätt i att det var 0. Bra valdeltagande, sexton stycken. Ett rekord! :D

Obs, jag röstar inte i dessa själv!

Men Bibeln är klar som korvspad. Ingen kan komma till Jesus, om det inte blir honom givet av Fadern!

Nästa fråga som finns någonstans i spalten till höger på bloggen:

Joh 6:37 Alla som Fadern ger mig kommer till mig

Frågan:
Hur många av de som Fadern ger till Jesus, kommer INTE till Honom?

Svarsalternativ:
Två
Ett par tusen
Ett par miljoner
Kuggfråga, det står att de alla kommer till Honom

Låt dig inte luras av kuggfrågan denna gång, 6%!

Lycka till!

2 kommentarer: