Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 14 augusti 2011

Allt slutar i nåd (James Smith 1856)

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.
(Romarbrevet 8:28 SFB)

"Allt kommer sluta i nåd," oavsett vad som nu är dina svåra omständigheter, hur prövande de är, hur förbryllande de är, om du är uppriktigt troende på Jesus.
Du kanske inte tror det nu.
Du kanske skriver bittra saker mot dig själv.
Du kanske misstolkar avsikterna i Guds försyn.
Du kanske tvivlar på de dyra löftena i Guds heliga Ord.
Men trots dina misstag, dina tvivel, dina farhågor, dina felaktiga slutsatser, kommer allt att sluta i nåd!

Du tror inte det - det gjorde inte heller Jakob en gång, inte heller Josef en gång, inte heller Job en gång, inte heller tusentals en gång - som alla nu är i härligheten!
De hade fel - och det har du med!
De dömde efter utsidan - och det gör du med!
De ändrade sig - och det kommer du med!

Alla dina bekymmer är förordnade i oändlig kärlek!

De vägs alla upp av suverän godhet!

De är alla begränsade av fullkomlig vishet!

Det finns ingen "slump" i vad som händer med den kristne!

Allting är gudomligt arrangerat och förordnat!

Upp med hakan, min stackars trötte medresenär! Snart kommer du Hem, och då kommer du se klart och behagligt åtnjuta den välsignade sanningen - att för den troende kommer allt att sluta i nåd.

Bli tröstad, stackars plågade medkristne! Dina plågor är Guds smältugn, i vilken Han renar dig! Han utrustar dig bara för att ta boning i Himlen, och sjunga den ljuva och eviga sången - vars tema kommer att vara: "Allt slutade i nåd!"

Frukta inte, stackars veka, ostadiga, vacklande Jesu efterföljare!
Även om din tro är svag,
även om dina farhågor är starka,
även om dina tvivel är plågsamma,
även om du drar slutsatsen att ditt fall är enskilt och ditt tillstånd hopplöst - så är året för din frigivning nära, och då...
    kommer dina tvivel att upphöra,
    dina farhågor fly undan,
    dina jämmer tystas,
    dina svaga hopp att uppfyllas,
    för allt kommer att sluta i nåd!
Min broder, är du i fattigdom, under förföljelse, eller i kroppslig sjukdom? Upp med hakan! Ditt ljus kommer snart "bryta fram som morgonen!" Skriv ner det i din minnesbok, eller stämpla in det på ditt minne, eller bättre - be den helige Ande att ge dig den ljuva invärtes vissheten om det faktum att allt kommer att sluta i nåd, för "Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut." Rom 8:28

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar