Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 23 augusti 2011

Creation today

Creation today är ett trevligt och nyttigt TV-program, som finns på YouTube, där Eric Hovind och Paul Taylor tar upp många bra frågor om biblisk skapelse vs evolution. Här är även hemsidan: creationtoday.org

Här är två av mina favorit-avsnitt:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar