Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 22 augusti 2011

För mig, en mask! (Octavius Winslow, 1808-1878)

Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder
(Galaterbrevet 1:3-4 SFB)

Han är försoningen för våra synder
(1 Joh 2:2 SFB)

O vilken förunderlig sanning detta är! Guds Son frambär Sig själv som ett syndoffer! Han som inte visste av synd - som var helig, harmlös och obefläckad - inte en ond tanke fanns i Hans hjärta - blev ändå gjord till synd, eller ett syndoffer! O storleken på tanke! Om Gud själv inte förklarat det, hade vi inte kunnat tro det, om ens en ängel kungjort det!

O välsignade och bedårande Immanuel! Var detta syftet och planen bakom Dina intensiva och mystiska lidanden? Var det att Du skulle lyda, bära synden, utstå förbannelsen, och böja Ditt huvud i döden - så att jag skulle få gå fri? Var det i mitt ställe och för min räkning?

O makalösa kärlek! O oändliga och fria nåd! Att Gud skulle inkarneras - att den Helige så skulle ta på Sig synden, att bli behandlad med sträng rättvisa som om Han Själv var syndaren - att Han skulle tömma vredens kalk, ge Sin rygg åt slag, utstå spott och spe, och till sist bli upphängd på korset, och hälla ut Sin sista droppe av det allra dyrbaraste blodet - och allt detta för mig! För mig, en rebell! För mig, en mask! För mig den främste bland syndare! Förundras, o himlar! och förvånas, o jord! Har kärlek någonsin varit lik denna?

"Guds Son, som har älskat mig - och utgivit Sig för mig!" Galaterbrevet 2:20

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar