Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 1 augusti 2011

Om jag fick min välförtjänta lön? (James Smith, 1802-1862)

Det finns några saker som vi aldrig får glömma:
  vad vi var innan Gud kallade oss genom Sin nåd;
  vad vi kunde ha varit - om det inte vore för Hans suveräna barmhärtighet;
  vad vi säkerligen hade varit - om vi lämnats helt för oss själva.
Vi var. . .
  i uppror mot Guds styre,
  förrädare mot Hans sak, och
  dömd till ett evigt Helvete!
Allt förutom Helvetet - är nåd!

Om jag fick min välförtjänta lön - skulle jag vara i Helvetet idag!

Jag skulle känna dess våldsamma lågor, utstå dess brännande plågor, och vara skräckslagen av dess fruktansvärda invånare!

Jag var i fiendskap mot Gud av naturen. Jag skulle vara i fiendskap mot Gud denna dag - om det inte vore för Hans underbara nåd. Jag förtjänar Helvetet ytterst rättvist - och skulle ha varit i Helvetet - om det inte vore för Hans vänlighet!

"Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni har grävts fram!" Titta på fördärvets grop från vilken Han tog upp dig, och den djupa dyn som Han lösgjort dig ifrån.

Titta - och beundra!

Titta - och älska Honom!

Titta - och prisa Hans trefaldigt välsignade och ytterst härliga namn!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar