Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 12 augusti 2011

Om vi bara kunde läsa det som står! (James Smith, 1802-1862)

(James Smith, 1802-1862)

Ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana.
(1 Tessalonikerbrevet 3:3 SFB)

Människan föds till lidande, liksom eldgnistor flyger mot höjden. Lidanden kommer inte fram från jorden - inte heller växer bekymmer upp från marken. Bekymmer är syndens naturliga följd - och alla bekymmer kommer av dess bittra rot. Men Gud gör våra bekymmer till vår medicin och använder den för vår nuvarande och eviga välfärd.

Våra bekymmer är inte en arg Guds plåga - utan en kärleksfull Faders tuktan! Han förutsåg vad vi skulle bli, och vad som skulle behövas för oss - och följaktligen har Han utsett...
  antalet,
  sorten, och
  längden av våra bekymmer
Varje kristen har sin egen 'kalk med prövningar' - den är blandad av hennes Faders vishet och satt i hennes hand genom hennes Faders försyn. Hon bör därför ta det, försöka att nöja sig i det och säga tillsammans med Jesus: "Kalken som Min himmelske Fader ger mig - skulle jag inte dricka den?" Varje bekymmer...
  kommer på Guds beställning,
  är avsedd till vårt bästa, och
  kommer upphävas för vår verkliga välfärd!
Varje prövning har etiketten "KÄRLEK" - om vi bara kunde läsa det skrivna! Och i varje lidande kallar Gud till oss och säger: "Kom nära Mig, Min son - så att jag får välsigna dig!"

Låt oss då nalkas Gud och visa våra bekymmer för Honom!
Låt oss be honom att helga det för oss, så att det kan...
  avvänja oss från jorden,
  inviga oss åt Jesus,
  och rusta oss för himlen!
Allt är kärlek - som kommer från kärlekens Gud!

Men han är den ende, vem kan stå honom emot? Vad han vill, det gör han. Han fullbordar vad han har beslutat om mig.
(Job 23:13-14 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar