Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 20 augusti 2011

"Jesus är Evangeliet"

Detta är sjunde och sista avsnittet i en videoserie där Real Truth Matters behandlar frågan om vad som är bakgrunden till vad man kan kalla "Det Moderna Evangeliet." Mycket viktig och intressant serie som kan hjälpa oss att gå till roten av problemen med alla dessa olika frälsningsbudskap som finns i s k församlingar där ute.

De tidigare avsnitten (kan du se här: "0", 1, 2, 3, 4, 5, 6) har handlat om vad Evangeliet inte är. I det här sista ser vi på Jesus för att finna de goda nyheterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar