Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 25 augusti 2011

Phil Johnson och Chris Rosebrough analyserar Warren-intervjun

(För den som inte vet vad det är frågan om kan jag hänvisa till de inlägg jag skrivit tidigare om den s k warrengate-skandalen: John Piper har bjudit in Rick Warren :/, Rick Warren på DG2010!!!, John Piper intervju med Rick Warren)

Har nu lyssnat på Chris Rosebrough i programmet Pirate Christian Radio där han går igenom Pipers Warren-intervju tillsammans med Phil Johnson från Grace To You. Det är tre långa avsnitt (sammanlagt ca 5 timmar), men värda att lyssna på om man vill få en utförlig genomgång av vad som sägs, vilket av det som är bra, eller dåligt, om man undrar vad man ska tro eller ej.

Här är länkar där man kan lyssna eller ladda ner avsnitten:
Del 1, 2, 3


De kommer bl a fram till att John Piper ställer ledande frågor till Warren, lägger in ledtrådar i frågorna, för att Warren ska svara rätt; och att Warren, annat än här, aldrig predikat den "objektiva/juridiska försoningsläran" (Rosebrough har hört 100-tals predikningar) utan istället "mulligan-försoningsläran."

Den som håller ut och lyssnar ända till slutet får höra Phil Johnsons reaktion på en inspelning av hur Warren egentligen vittnar för judar (vad han uppger i intervjun med Piper är aningen vilseledande.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar