Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 7 augusti 2011

Nu får han tröst! (James Smith, 1802-1862)

Nu får han tröst!
Lukas 16:25

Den fattige, lidande Lasarus hade inte mycket tröst på jorden - men han har massor i Himlen. Obehaget som han led här - måste göra hans tröst där tio gånger mer ljuv!

Som det var för honom, kommer det bli för oss - vi kommer inte sakna tröst för länge. Vi har mycket som tröstar oss nu, även i våra värsta tider, men det bästa har ännu inte kommit! All trösts Gud som sänder ner droppar av tröst nu kommer snart att kalla oss upp för att gå in i strömmarna av Hans glädjes fullhet för alltid! Tårar må räcka en hel natt, men glädje kommer till morgonen. Snart kommer våra lidanden och sorger för alltid att få ett slut!

"Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga!"
(Upp 21:4 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar