Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 18 augusti 2011

Att gå till helvetet lite mer andäktigt än andra (Thomas Watson, 1620-1686)

Du vill ju ha sanning i mitt innersta
(Psaltaren 51:8 SFB)

Ärlighet är av yttersta vikt för en kristen. Det är den sås som smaksätter fromheten och gör den saftig. Ärlighet är den juvel som Gud finner mest nöje i.

För att tala klarspråk - all vår uppblåsta uppvisning av helighet, utan denna själ av ärlighet som ger den liv - är den endast "from fåfänga". Det är inget annat än att gå till helvetet lite mer andäktigt än andra!

"Min son, ge mig ditt hjärta." Ordspråksboken 23:26. Om hjärtat är för Gud, då är alla våra tårar, alla våra allmosor - för Gud.

En gudfruktig människa har inte två hjärtan - ett hjärta för Gud och ett hjärta för synden.

Gud älskar ett förkrossat hjärta, inte ett delat hjärta.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar