Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 11 augusti 2011

Den Nytestamentliga Textens Tillförlitlighet (Dr. James White)

Är Nya Testamentet tillförlitligt? Hur är det med alla olika manuskript med varianter som vi får våra översättningar ifrån?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar