Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 8 augusti 2011

För debatt till Guds ära (Dr. James White)

En av de kunnigaste kristna debattörerna i vår tid, Dr James White, tar upp bl a frågorna: Som kristna, hur står vi fasta för sanning medan vi uppehåller vår integritet? Ska vi bara kapitulera för såväl otroende som troende när det gäller meningsskiljaktigheter, eller ska vi stå för vad vi tror är sant? Viktigast av allt, ärar det Gud att debattera?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar