Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 28 augusti 2011

Ett fåtal, lätta, eller mjuka slag! (John Owen, 1616-1683)


Låt ingen människa tro att hon kan döda synden - med ett fåtal, lätta, eller mjuka slag!

Den som en gång slagit en orm, om han inte slår den tills den dör - kan han få ångra att han en gång startade bråket!

Likadant är det med den som börjar att ta itu med synden - men inte fortsätter jaga den i döden!

"Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan." Kol 3:5 (SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar