Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 9 augusti 2011

Som guld (James Smith, 1802-1862)

Prövar han mig, skall jag komma ur prövningen som guld!
(Job 23:10 SFB)

Herren lägger allt Sitt folk i Sin smältugn! Vissa är länge i för att smälta och luttras - och med andra går jobbet undan. Men länge, eller kort - Herren kommer att hålla Sitt folk i elden tills de renats! En äkta kristen förlorar inget i elden förutom sitt slagg. Han kommer ut förbättrad, renad, luttrad. Han är mer ödmjuk, hans tro är mer enkel, och hans liv mer andligt. Han skiner som smält guld och återspeglar den store Guldsmedens bild.

Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver.
(Mal 3:3 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar