Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 12 januari 2010

Alphakurser?

Jag vet inte. Verkar krångligt, en massa jobbigt runt omkring man måste göra, förberedelser, locka in folk med mat, trevliga samtal, bara för att få prata om Jesus. Ja, du vet, prata om Jesus: man börjar ju med en Lag- och svavelpredikan som överbevisar och krossar deras hjärtan, får dem att falla till golvet i syndanöd och gråta och ropa "Vad ska jag göra för att bli frälst?" och sedan berätta en tårdrypande berättelse om en söndersargad Frälsare på ett av blod nedfläckat kors, tala om att Han återuppstod och nu sitter på Faderns högra sida och kommer att återvända i flammande eld och straffa alla med evigt fördärv som inte lyder Honom, tar upp sitt kors och följer Honom och är beredd att ge sitt liv.

Och är inte det lite malplacerat? Prata om Jesus mitt i allt myspyset? Varför inte bara gå ut och dela ut traktater? Inget lurigt inlockande i kyrkan och sedan överrumpla dem. Eller med alla pastorer som är vana vid att predika, gå ut och predika på gatan? :)

Var nånstans står versen "Bjud in folk till Alpha-kurser och gör dem till lärjungar?"

Det var mina spontana tankar kring Alpha-kurser som jag förstått dem utifrån de små beskrivningar som finns på planscher och broschyrer i kyrkor. Nu har jag läst mer om det och vet mycket mer. Jag hade fel! Om du vill veta vilket jag hade fel om, varför inte läsa själv här! Mycket intressant läsning, som jag tog mig igenom under några kvällar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar