Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 18 januari 2010

Han gör dem inte bara till kungar

Ur: William Dyer, "Christ's Famous Titles"
Översättning av: mig

"Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron" Uppenbarelseboken 3:21

Jesus Kristus är en TRONANDE kung! Men, älskade, detta är inte allt; Kristus själv sitter inte bara där--utan Han har lovat att alla som segrar ska sitta ner med Honom på Hans tron!

Nu undrar jag var det finns någon annan kung än Kristus, som låter sina undersåtar sitta på Hans tron med honom. Ack! det skulle vara förräderi för en människa att försöka sig på något såndant!

Åh, vilken ärorik Kung är inte Jesus! Var och en av Hans fattiga undersåtar kommer sitta på tronen med Honom! Man skulle kunna tro att bara detta löfte skulle dra hela världen efter Kristus! Åh! Vilka stora erbjudanden, förmåner och hedersbetygelser Kristus skänker alla Sina fattiga efterföljare! Han gör dem inte bara till kungar--utan Han tar med dem att sitta på själva Hans tron med Honom!

Du som tror, du säger att det skulle verkligen vara en ära, om du bara fick se in i himlen, och bara se Kristus sitta på Sin tron! Men denna ära har alla Hans heliga; ja, mycket mer--Han gör dem alla till kungar, och ger dem tillåtelse att sitta ner med Honom på Hans tron!

1 kommentar: