Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 28 januari 2010

Han är tillbaka!

Den falske profeten Todd Bentley är tillbaka. Denna video togs 13 jan 2010. Han tycks inte ha omvänt sig. Varning för stötande bilder på demonbesättelse och/eller vilseledande av stackars människor, även barn. :(

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar