Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 2 januari 2010

Ray Comfort firar Halloween

På en dag som enligt många tillhör Djävulen, enades Kristusföljare på gatorna för att predika Evangeliets Sanning till en förlorad och drunknande värld. Kristus hängde på korset! Han är uppstånden. Han kommer...den Ende värdig att bryta sigillen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar