Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 20 januari 2010

Dr. James White - ”Ego Eimi” i Johannesevangeliet

En kär broder hade fått tillåtelse att publicera en uppsats av Dr. James White om Jesu "Jag Är" i Johannesevangeliet. Han frågade om jag ville översätta den, så det gjorde jag mer än gärna, det är, som vanligt med Dr White, en mycket mycket mycket bra och uppbygglig artikel och kan läsas här på Michaels Blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar