Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 11 januari 2010

De minsta småsakerna

Text av: Charles Spurgeon
Översättning av: mig


"Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade." Matt 10:29-30

Det är mycket viktigt för oss att förstå, att de minsta småsakerna är lika mycket ordnade av Omsorgens Gud, som de mest uppseendeväckande händelserna. Han som räknar stjärnorna--har också räknat hårstråna på våra huvuden. När vi lever och dör är förutbestämt--men så, är det också när vi sitter ner och står upp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar