Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 19 januari 2010

Haiti och Gud

Obs: detta inlägg bör läsas helt och hållet, eller inte alls. Du kommer att missförstå!

Som vanligt frågar sig "nog" många nu speciellt angående Haiti: "Hur kan Gud finnas när sånt här händer?"

Icke-troende knyter näven mot den Gud de påstår inte finns.

Alla som predikar att "Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv." är avslöjade och tvingas nu skriva spalt upp och spalt ner för att bortförklara och slingra ur sig. Man skulle vilja fråga dem: "Om du visste vad som skulle hända i Haiti dagen innan, och skulle predika där, hade du ändå predikat att 'Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv', 'Du kan få ditt bästa liv nu,' eller 'leva med mål och mening!'" Vårt kristna budskap är ju lite mer verklighetstroget än så.

Lyckligvis predikar jag själv aldrig så längre. Jag insåg ju att det var fel. Mitt korta svar är nu att Gud är inte skyldig oss att skydda oss mot fara! Men Han är full av nåd och låter oss fortfarande leva på denna jord, och kastar oss inte direkt i Helvetet, där vi hör hemma (om du gör det? - se här) var tacksam för det!

Ur Jonathan Edwards' predikan Syndare I Händerna På En Arg Gud:
Alltså är det som att oandliga människor hålls i Guds hand över helvetets avgrund; de har förtjänat den brinnande avgrunden, och är redan dömda till den; och Gud är rysligt uppretad, hans ilska är lika stor gentemot dem som den är mot dem som faktiskt lider hans stränga vredes verkställanden i helvetet, och de har inte gjort minsta lilla för att blidka eller dämpa den ilskan, inte heller är Gud det minsta bunden av något löfte att hålla kvar dem ett ögonblick; djävulen väntar på dem, helvetet gapar efter dem, lågorna samlar sig och sprakar runt dem, och skulle gärna lägga vantarna på dem, och sluka dem; elden som är instängd i deras hjärtan kämpar för att bryta sig ut; och de har inget intresse av någon medlare, det finns inga chanser inom räckhåll som kan ge dem någon säkerhet. Kort sagt, de har ingen fristad, något att ta tag i, allt som bevarar dem varje ögonblick är den blotta godtyckliga viljan och det oförbundna otvingade tålamodet hos en förtörnad Gud.
(Hela predikan finns i länken ovan)

Guds straff?
Enligt vissa uppgifter har en televangelist vid namn Pat Robertson sagt att Haiti straffas för att de gjort en pakt med djävulen för att bli befriade från fransmännen. När man ser kristna bloggarna (i Sverige) så är de snabba med att avsvära sig denna tanke. Vi får ju inte säga något som gör att folk inte gillar oss, kristendomen, och därför inte vill bli kristna. Men jag vill säga sakta i backarna, lyssna till Bibeln! Nu är jag inte helt på samma sida som Pat Robertson, jag vet inte jättemycket om honom, så kan inte säga så mycket. Han verkar teologiskt tvivelaktig på många punkter, i likhet med alla andra televangelister. Men jag vill inte säga att han har helt fel. Gud straffar synd, ondska, pakter med djävulen, voodoo, lögn, stöld, mord, hat, hädelse, begär, avgudadyrkan, m.m. m.m., förr eller senare! Han straffar folk med Sin stränga vrede i Dödsriket (Sheol/Hades, tydligt med detta är Luk 16:19ff) i detta nu, människor vrider sig i kval och pina, gråter och skär tänder i det svarta mörkret. (När jag skriver detta måste jag ju stanna upp, gör det du som läser också. Inte bara allt lidande i världen utan även där...en ryslig tanke, men sann, bibliskt!) Gud straffade Jesus för våra synder. Och Gud straffar med naturkatastrofer, tänk bara på syndafloden när alla jordens invånare förutom Noa och familj blev dödade som ett aktivt straff från Gud. Säg inte att det inte finns något i Bibeln som visar att Gud straffar länder och folk genom naturkatastrofer, krig och elände. Se även Nahum, eller Amos här nedan:
Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det? Ryter ett lejon i skogen utan att det funnit något rov? Ger ett ungt lejon till ett rytande i kulan utan att det har tagit byte? Fastnar en fågel i en fälla på marken utan att någon snara är gillrad för den? Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? (Amos 3:3-6)
Vi har inte heller undkommit Guds vredesdom. Gud straffar även västvärldens inkl Sveriges ateism och otacksamhet mot Gud, just nu, med moraliskt förfall, villoläror och säkert en hel del mer. Se Rom 1:18ff.
Med allt detta skrivet säger kanske någon "En sån Gud vill inte jag tro på!" det du säger bevisar bara att Bibeln har rätt, igen! Enligt Bibeln gillar ingen människa, före omvändelsen, Gud. Det spelar ingen roll vad vi har för åsikter, utan vad som är sant! Gud finns ändå och Han Är Den Han Är! Så låt oss inte överge Gud, och Hans Ord, Bibeln--MEN! fortsätt läsa för det är lätt att missförstå nu--man kan inte säga att det var bara för att Haiti skulle ha gjort en pakt med djävulen--eller att Haiti skulle vara extra syndiga. Bibeln:
Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Jesus frågade dem: "Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt." (Lukas 13:1-5)
Några av Guds syften med såna här händelser är att visa att Han straffar! "Smärta är Guds megafon till en döv värld." Eller nåt i den stilen, sade CS Lewis. Jag vet inte om jag tilllämpar det han säger rätt, men, Gud straffar, och påminner oss om domen, och ropar att vi måste omvända oss och lägga vår förtröstan på Hans Son Jesus som tagit straffet för synderna i vårt ställe, innan något ännu värre, den slutgiltiga domen kommer!
Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? (Romarbrevet 2:4)
Det andra syftet jag vill nämna är att Han ger sitt folk (de kristna) nu prov. Vi ska inte luta oss tillbaka och säga att "Gud straffar dem, så vi behöver inte göra nåt." Nej, det är Guds uppgift att straffa och döma, inte vår, vi är inte bättre än dem, det hade kunnat vara vi. Vi ska alltid leva ut vår tro med gärningar. Dela med oss av vårt överflöd, och be för dem! Och vi bör inte heller bara vara ivriga att hjälpa människor för detta liv, utan också att dela med oss av Evangeliet, så att de kan omvända sig till Jesus och bli frälsta från Helvetet!

Se även:

Haiti i nyheterna:

1 kommentar:

  1. Helt enkelt Guds andliga lag om orsak och verkan, Gud är liv och allt annat som inte är i Honom är utanför och alltså död, och om vi vänder Han ryggen är det av kärlek han ibland låter prövning komma över oss av till exempel smärta till en megafon för dövörat för att vi ska vända om till liv innan något värre händer.

    Se på de chanser han gav Gomorra och Sodom, hur bad inte Abraham? Och varnade Han inte Lot som var av Honom? Se på Daniel i Babylon i lejongropen, och hur gick det för de andra? Man kan dra väldigt många exempel, till exempel hur han beskyddar sin församling under vedermödan innan Han återvänder. Lite som världen idag,

    Hans brud som lever i Honom varma har kärlek och värme, men inte andra. För att de ska se på Hans kärlek och omvända sig, etc. Guds rika frid, glädje, kärlek och rättvisa samt välsignelse vare med er alla som läser att ni må ledas genom Anden i Honom som är Livets Väg.

    SvaraRadera