Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 26 januari 2010

Reklam: svensk bok om evangelisation!

Jakob Ramlöw, ledaren för gatuevangelisationen jag är med på fredagar, har skrivit en bok, Samvetsfrågan, om lagens funktion i evangelisation. Boken släpps 13 mars! Men redan nu kan man göra en förhandsbeställning.

Se www.samvetsfragan.com där du bl a kan läsa första kapitlet gratis! :D

1 kommentar: