Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 17 oktober 2010

Ett knep för att folk ska slippa möda, besvär och ansvar (J.R. Miller, 1840-1912)


"Då bad vi till vår Gud OCH satte ut vakt mot dem dag och natt för att skydda oss mot dem!" - Nehemja 4:9

Vi riskerar att sätta bönen istället för plikten; eller försöka rulla över bördan på Gud, att bry Sig om oss och göra saker för oss - medan vi sitter stilla och inte gör någonting! När vi ber att bli räddade ifrån frestelse - måste vi hålla oss ur vägen för frestelse, om inte plikten kallar oss dit. Vi måste också vara på vår vakt mot frestelse, stå emot Djävulen och stå fasta i lydnad och tro. När vi ber Gud om vårt dagliga bröd i vädjan till löftet om att inget ska fattas oss - måste vi också arbeta för att förtjäna Guds bröd, och så hederligt göra det till vårt.

En lat man kom en gång och bad om pengar, och sa att han inte kunde finna bröd för sin familj. "Det kan inte jag heller!" svarade den arbetssamme mekanikern som han sökt hos. "Jag måste arbeta för det!"

Medan vi ber om hälsa - måste vi använda medlen för att få den.

Medan vi ber om vishet - måste vi använda våra hjärnor och tänka, och söka för vishet som efter en gömd skatt.

Medan vi ber Gud att hjälpa oss bryta en dålig vana - måste vi även sträva efter att övervinna vanan.

Bönen är inte bara ett knep för att folk ska slippa möda, besvär och ansvar. När det inte finns någon mänsklig förmåga som räcker för behovet - kan vi be Gud att arbeta utan oss, och på något sätt kommer Han hjälpa oss. Men vanligtvis måste VI göra vår del, och be Gud att verka i och genom oss, och att välsigna oss genom trogen lydnad.

För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig. Kolosserbrevet 1:29

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar