Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 13 oktober 2010

Riktlinjer för Friluftspredikan (Varning: Engelska)

En del mycket bra och tänkvärda saker här, inte bara för predikan utan även för att vittna för en och en.

Kevin Williams är evangelist and pastor i Manchester i England - puritanfellowship.com

Ryan Skinner är medlem i Lake Road Chapel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar