Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 5 oktober 2010

De leder folk till Helvetet och tjänar storkovan

Megakyrkornas pastorer tjänar miljoner. Det här kan man ju bara jämföra med Bibeln där aposteln Paulus inte ens ville ta betalt även om han hade rätt till det. Det är inte nödvändigtvis fel att få lön, bara de sköter sin uppgift (1 Tim 5:17-18) - här menas förstås inte så'na sjuka löner. Men istället arbetade Paulus och tjänade så pengar själv för att inte vara någon till last.

Och inte nog med detta så predikar "pastorer" i mega"kyrkor" ett evangelium från Helvetet. De vill vara människor till lags istället för att behaga Gud. De far med smicker, och roffar åt sig mycket under många förevändningar. De strävar efter att bli ärade av människor. De pratar inte om Lagens krav för sina åhörare, att de är onda syndare som har en sträng vredesdom att vänta sig - evig plåga i Helvetets eld - om de inte omvänder sig och lägger sin förtröstan på Kristus som dog och uppstod för att frälsa dem, för de vill inte bli sedda som knäppa och förlora sin popularitet. De hatar i själva verket själar och vill få deras pengar, struntar i var de hamnar för evigt. Själva får även de den lön de verkligen förtjänar i slutändan.

Vi har också tyvärr många "pastorer" med ambitioner att skapa megaskökor och bli helvetesherdar i vårt avlånga land. Ett av exemplen på dessa är den sökarvänlighet som importeras och utövats sedan länge, man har sedan länge påbörjat att sminka om det som skulle vara Kristi brud, till attraktiva horor för Världen, och nyligen kampanjen Ditt viktigaste val som går emot Bibeln, en granskning av den kampanjen finns att läsa här.

Lite uppfriskande bibelläsning:
1 Tess 2:1-10, 2 Tess 3:6-9, 2 Kor 11:7-21

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar