Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 2 oktober 2010

Historien Bakom det Moderna "evangeliet" - avsnitt 1 (Varning: engelska)

Det är skillnad mellan vad som predikas idag och vad som predikats historiskt. Det finns nu så många falska frälsningsbudskap där ute. Vad är deras ursprung?

I denna videoserie tar Real Truth Matters itu med vad som är bakgrunden till vad vi kallar "Det Moderna Evangeliet."

History of the Modern "Gospel" (Session 1: "Departing from Scripture: The Root of Error")
Historien Bakom det Moderna "Evangeliet" (Sittning 1: "Att Avvika från Skriften är Roten till Felet")

I videon berättar Michael Durham bl a om hur han frågade en ung postmodern om skillnaden mellan vad som är sant och fel. Han svarade att det är upp till individen, varje människas verklighet bestäms av vad hon ser omkring sig. Men vad skulle han göra om han fick ett kontoutdrag som visade att han bara hade $500 på banken när han själv vet att han hade $2000? Han svarade att han skulle ringa dem och säga att det skett ett misstag och de gjort något fel som de behövde rätta till. Men om banken säger: "All sanning är relativ, och vi säger att du bara har $500." Då insåg han problemet med sitt trossystem. Varför skulle vi vilja vara så säkra om sanningen om våra bankkonton, men lämna evigt viktiga frågor om Gud åt stundens infall?Övriga avsnitt: "0", 2, 3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar