Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 20 oktober 2010

Hustrumisshandelsregler (islam)

Dagen: HD i Förenade Arabemiraten: Det är tillåtet att slå sin fru
Fallet gäller en man som slagit sin fru i ansiktet och sparkat sin 23-åriga dotter. I domen konstateras att dottern fått blåmärken på sin högra hand och frun fått skador på underläppen och tänder.

Domslutet säger dock att mannen i det här fallet har överträtt sin rätt enligt den islamiska sharialagen...
Här nedan får vi veta de exakta reglerna för hustrumisshandel, en saudiarabisk imam uppträdde på TV för att berätta för hela världen om den underbara välsignelsen från Allah: hustrumisshandel.Citat ur videon översatta:
[Imamen]: Allah ärade fruarna genom att införa spöstraff. Profeten Muhammed sa: "Slå henne inte i ansiktet och gör inte så hon blir ful."

[Todd Friel]: Det är sannerligen inte lätt att slå sin fru! Man vill ju inte att hon ska bli ful.

[Imamen]: Se vad ärad hon blir! Han får inte svära mot henne ens när han slår henne. Detta är fantastiskt! Och inte mer än tio slag får förekomma. Han får inte knäcka hennes ben, göra skador på henne, slå sönder hennes tänder eller peta henne i ögat. Alla dessa saker ärar kvinnan. Hon är i behov av uppfostran.

[Todd Friel]: Det finns inget som säger "jag ärar dig älskling" så mycket som att slå henne - med en käpp!

[Imamen]: ...han får slå henne med en kort käpp.


Bibeln:
Efesierbrevet 5 25Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, 26för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. 27Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. 28På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, 30eftersom vi är lemmar i hans kropp. 31Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. 32Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen. 33Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar