Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 7 oktober 2010

Miljontals Kristna Måste Bli Födda På Nytt!

I dag kan vi läsa om omskärelse.

Överrabbinatet i Jerusalem har kallat till krismöte, eftersom tusentals gossebarn inte blivit riktigt omskurna enligt Lagen. Det är en mohel som bara skurit bort en liten del av förhuden och inte hela. Man ska nu överväga om alla pojkar som opererats av honom nu måste omskäras igen.

Omskärelse är något som Gud befallde som tecken på det Gamla Förbundet (1 Mos 17:11). Som ett kontrakt, där man "skrev under" genom att omskära sina barn av hankön. Människor är fundersamma och har förmätenheten att gå till rätta med Gud, de förstår inte varför Gud skulle befalla en sådan brutal slakt av en bit kött. Man kallar det stympning, barnmisshandel, m.m. Kunde Han inte bestämma något trevligare istället?

I Gamla Testamentet finns det många profetior, i olika form, en del verbalt yttrade, men även en del förebilder och skuggor, som de olika rituella reglerna. Dessa kan tyckas godtyckliga och/eller omständiga, men de talar i själva verket om den kommande Smorde och Hans rike, det Nya Förbundet. Det finns uttalat ett Nytt Förbund som skulle komma (Jer 31:31). Men vad var då omskärelsen en förebild för? Vi kan då läsa i Nya Testamentet, Rom 2:29 om hjärtats omskärelse: Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. och i Kol 2:11 mer specifikt vad det handlar om: I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi [=den Smordes] omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur.

Den sanna innebörden av omskärelse är alltså att få sin syndiga natur, sitt kött avhugget. I det Nya Förbundet lägger Gud Sin Lag i människornas inre
och skriver den i deras hjärtan (se Jer 31:31-33.) Han ger människan ett nytt hjärta och låter Sin Ande komma in i henne och göra så att hon vandrar efter Hans stadgar och håller Hans lagar och följer dem. (Se Hes 36:25) Likartat står det i Hes 11:19-20 Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud.

Så vad jag tänker på när jag läser den där artikeln i Dagen om de inte-riktigt omskurna pojkarna, är hur det även stämmer för miljontals kristna. De har aldrig riktigt skurit av sig den gamla naturen. Istället för en slarvig mohel har de råkat ut för en slarvig evangelist som sagt till dem att bara be en bön och låta Jesus komma in i deras hjärtan. Ingenting om Lagen, synd, dom. Den frälsningsnödvändiga omvändelsen uteblir, eftersom personen inte får insikt och blir överbevisad om synd och dom, så att hon vänder sig i full förtröstan på Jesus som enda hopp att rädda henne från synden och Helvetets eld. Det blir heller inte en ny födelse i Anden, inte en hjärtats omskärelse, inte en full avklädning av den gamla syndiga naturen.

För att knyta an till Hes 11 igen, fortsätter vi från versen vi var och vidare till vers 21 kan vi läsa Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, skall jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, HERREN. Personen fortsätter alltså med sitt liv av upproriskhet och hat mot Gud, lögner, stöld, begär, nöjen, utsvävningar, allsköns sexuell omoral utanför äktenskapet - vare sig det är homo, hetero, "mono," porr och fantasier - girighet, elakhet, avund, stridslystnad, illvilja, skryt, själviskhet m.m. de har inte, och vill inte, tvättas rena, de för definitivt inte kampen mot synden som sanna pånyttfödda, deras hjärtan är fortfarande stendöda. De vandrar vidare på den breda vägen som leder till det eviga Fördärvet, men tror det är OK, de är kristna, för att de bad en frälsningsbön. Det kommer finnas många "kristna" i Helvetet, med andra ord.

Vi får väl se vad rabbinerna kommer fram till - behöver pojkarna omskäras igen? "Igen?" Var de ens omskurna från första början? Samma sak, behöver de avfallna kristna, att bli frälsta igen? "Igen?" de var aldrig frälsta från första början, de var aldrig en ny skapelse: Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. (Gal 6:15) och Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom. (1 Joh 5:18). Inget syndande där inte, definitivt inte något avfall. De måste omvända sig och bli frälsta på riktigt.

Tyvärr förhärdar sig de flesta, de som redan säger sig vara kristna och påstår sig känna Honom, och ha känt Honom under en lång tid, men samtidigt levt på ett sätt som inte visar det, kommer inte vilja ödmjuka sig och inse att de varit bedragna. De är vana att hålla fast vid sina älsklingssynder och sina ursäkter som hållit för dem länge att fortsätta i synden. Jag undrar om det visar sig att de behöver omskära sina pojkar på riktigt, hur de kommer att göra då? Kommer de att göra det? Kommer det visa på något som är sant för miljontals "kristna" också, eller ej?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar