Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 10 oktober 2010

Orsakerna till Idiotisk Likgiltighet (Samuel Davies, 1723–1761)


Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.
2 Korintierbrevet 4:18

Bland alla orsakerna till syndares idiotiska likgiltighet till sann religion, och de heligas klena försök att bättra på den - finns inget vanligare eller mer verkningsfullt än deras misslyckande att få en riktig uppfattning om de tidsbundna tingen jämfört med de eviga!

Våra nuvarande angelägenheter fängslar alla våra tankar och upptar all vår aktivitet, även om de endast är kortvariga bagateller; medan de allvarliga verkligheterna i den framtida världen göms från våra ögon av köttets slöja och okunskapens moln. Om dessa osynliga eviga verkligheter bröt sig in i våra sinnen i all deras enorma betydelse, skulle de...
omintetgöra de mest önskade fåfängligheter i den nuvarande situationen,
fördunkla all den jordiska ärans glans,
urvattna all dess nöjen, och
ge oss en ädel undergivenhet under alla dess sorger.

Om man verkligen fick upp ögonen för dessa eviga sanningar, skulle det...
skaka om den världslige i hans tanklösa bana,
slita av hycklarens mask, och
upptända hängivenheten hos de tynande heliga!

Människosläktets bekymmer skulle då bli hur de skulle kunna göra ett säkert uttåg ur denna värld - och inte hur de kan leva lyckligt i sin jordiska situation. Nuvarande glädje och smärta - skulle uppslukas vid åsynen av evig glädje - eller elände härefter! Evighet, allvarlig evighet, skulle då bli det som vi verkligen begrundade. Syndens nöjen skulle slå oss med skräck - eftersom de slutar i evig smärta! Och vår nuvarande nöd, oavsett hur långdragna eller svåra de är, skulle bara tyckas väga lätt och vara ett ögonblick - om vi såg att den på ett oändligt rikt sätt bereder åt oss en härlighet som väger tungt och varar i evighet!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar