Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 24 oktober 2010

Hur Paulus värderade sig själv (James Smith, 1802-1862)

"Jag är ingenting!" 2 Korintierbrevet 12:11

Detta var hur Paulus värderade sig själv: "den ringaste av alla heliga," och "den störste bland syndare."

Ju mer vi vet om oss själva och om Jesus
  desto mer kommer vi att ödmjukas i stoftet inför Honom;
  och desto lägre kommer vi att ligga inför Honom,
  och desto gladare och heligare kommer vi att bli.
Den syndiga MÄNNISKAN vill, MÅSTE vara någonting - detta är både hennes stolthet och hennes olycka.
Den kristne är villig att bli ingenting - så att Kristus kan bli allt i alla.

Om vi dagligen kände att vi ingenting är, så mycket förödmjukelse vi skulle undvika; vilka beundrande syner av Guds nåd som skulle fylla och helga våra själar!

Utom Kristus - är vi mindre än ingenting; men i Kristus, är vi någonting!
  Vi är tomma - men Han fyller oss!

  Vi är nakna - men Han kläder oss!

  Vi är hjälplösa - men Han styrker oss!

  Vi är förlorade - men Han finner oss!

  Vi är fördärvade - men Han räddar oss!

  Vi är fattiga - men Han försörjer oss!
Allt vi är - är av Kristus!

Allt vi har - är från Kristus!

Allt vi kommer bli - är genom Kristus!

Kristen, du är ingenting! Så akta dig för att ha för höga tankar om dig själv; eller inbilla dig att du förtjänar mer än du får - vare sig från Gud eller människor.

Ödmjuka själar nöjer sig fortast.

O om jag mig åt Dig hängav,
I djup av nåd uppslukad,
Ett vidsträckt outgrundligt hav
Av kärlek oförbrukad!
Jag avskyr mig mer när Gud jag ser,
Blir nöjd när Kristus upphöjd blir!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar