Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 1 oktober 2010

Evangelisation ikväll

Nyss hemkommen. Den frasen är ofta förekommande hos vissa som nyss kommit hem ifrån något och har tänkt skriva om det. Den har ungefär 539 000 resultat på google. Och nu går även jag med i denna stora rörelse.

Jag har alltså varit ute ikväll och evangeliserat för första gången på säkert flera månader. Hoppas jag har kommit igång med det igen nu då.

Evangelisationsgruppen har tydligen fortfarande inte fått tillstånd att vara i Nordstan, så det var till att vara i Centralstationen istället. Lite trängre, lite mer bråttom-folk som inte vill stanna och prata, men: svårare för dem att undvika en i de trånga passagerna mellan pelarna, och det sitter en hel del folk och väntar också.

Gick fram till två som satt och pratade, de kände tydligen inte varandra. Gav dem varsin traktat. Det blev konfrontation direkt. Han kom argt och upprört upp till mig. Som kristen i en sådan situation finns frestelsen att gå lika argt tillbaka och starta gräl. Men vi som kristna är de som skipar frid på jorden. Vi ska ha de Ande-givna karaktärsdragen av frid, tålamod, vänlighet, mildhet, ödmjukhet. Så detta gav förutsättningen för att fortsätta få vittna och inte bara ha ett gräl där man mäter sina krafter. Det klagomål han hade gällde om varför det står hur man kommer till Himlen utan att behöva vara en god människa. Det jag menar med det är ju att ingen är en god människa och att man inte är en god människa, utan en ond syndare, är ju själva förutsättningen för att kunna ens behöva bli frälst och komma till Himlen. Jag frågade honom om han tyckte att han var en god människa. Jag visade honom genom budorden att han inte var en god människa. Men tydligen tyckte han att han får komma till Himlen ändå. Där ser han själv då, att han sa emot sig själv och att man kan komma till Himlen utan att vara en god människa. Men hans sätt var ju fel. Han trodde att eftersom han har slutat att ljuga, stjäla osv så kommer Gud inte döma honom. Men, en god och rättvis domare ska alltid straffa brott, oavsett om man slutat eller ej, det är klart vem som helst ångrar sig när han står framför domstolen och ska få sitt straff.
Tyvärr ringde hans telefon och han gick iväg till sin kompis så jag fick inte berätta om omvändelse. Men han fick en traktat.

  • Be: att skördens Herre sänder ut arbetare till sin skörd, som är stor, men arbetarna är få (se Luk 10:2) att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet, och tala som vi bör (se Kol 4:3-4), för det som planterats, att någon vattnar, att Gud ger växten (se 1 Kor 3:6-7)
  • Missa inte denna undervisning om hur man evangeliserar och vittnar bibliskt och effektivt!
  • Tips om Traktater
  • Läs fler Fiskehistorier, som är till för att uppbygga, hjälpa och uppmuntra till att lyda Jesu befallning att Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen! (Mark 16:15) så att människorna blir räddade från Helvetet, till Himlen, förs in i trons lydnad, allt för Guds namns skull, och för Hans nåds och Sons skull!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar