Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 16 oktober 2010

Historien Bakom det Moderna "evangeliet" - avsnitt 3 (Varning: engelska)

Missa inte denna serie om historien bakom det moderna "evangeliet". De andra delarna: "0", 1, 2

Det är skillnad mellan vad som predikas idag och vad som predikats historiskt. Gårdagens predikanter utgick ifrån Bibeln medan predikanterna idag utgår ifrån sina egna liv. Hur fick vi detta "evangelium" som predikas idag?

I denna videoserie tar Real Truth Matters itu med vad som är bakgrunden till vad vi kallar "Det Moderna Evangeliet."

History of the Modern "Gospel" (Session 3: "Welcome to the Circus")
Historien Bakom det Moderna "Evangeliet" (Sittning 3: "Välkommen till Cirkusen")Några citat ur videon översatt:
Pragmatism är tron att om något får resultat, är det bra. Om korta predikningar, underhållning och en mindre seriös inställning till biblisk lära samlar publik, skulle pragmatikern säga att det är användbart för kyrkan.

Hur viktigt är egentligen teologi? Tja 12 böcker i Nya Testamentet skrevs till församlingarna för att besvara frågor, bekämpa villoläror som uppstod i församlingarna, avvärja villolärare och angripare, eller åter betona undervisning som redan överlämnats av apostlarna.

Samma förfall som hemsökte Spurgeons tid, fortsätter i Amerika. När kyrkobesöken avtog på 50-talet, såg många det som sin uppgift att behålla siffror hellre än att behålla biblisk sanning. Så gav församlingstillväxtrörelsen lösningar till pastorer vilkas egon inte ville låta dem lita helt på Kristus. Som på Spurgeons tid, vände de sig till världsliga sätt för att attrahera nya besökare. Nu är kyrkor byggda som teatrar, vissa fungerar som varuhus, vissa har lagt till kaffeställen och restauranger, man söker t o m samarbete hos Starbucks och McDonald's. Programkonsulter, specialeffektfolk, experter i ljus- och ljudeffekter, drama och danscoacher, finns på många ställen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar