Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 6 april 2009

Alfie

2004 gjordes en remake av en 1966 film som hette "Alfie". Men de utelämnade en scen i den nya versionen som var för stötande för att visa!
Vad är skillnaden mellan de två Alfie-filmerna?
Du kommer inte tro dina ögon!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar